Detaljplan för dagcenter vid Stubbvägen i Furulund.