Detaljplan för bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen.