Detaljplan för bostäder Brattåskärrsvägens västra del.