Detaljplan för bostäder mm i Uddared, södra delen.