Detaljplan för bostäder i Kåbäcken, del av Kåbäcken 11:1 m.fl. (Dnr: KS/2009:153) antogs av kommunfullmäktige den 31 mars 2015 och vann laga kraft den 4 november 2015.

Området för detaljplanen för bostäder i Kåbäcken finns beläget i södra delen av Kåbäcken drygt tre kilometer öster om Partille centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av tio bostäder i form av radhus och parhus.

Utbyggnad av allmän plats startade i mitten av november 2017 och beräknas pågå till februari 2018.

Entreprenören Studor kommer att förmedla de 10 bostäderna till anmälda i den kommunala tomt- och småhuskön under våren. Information kommer att gå ut via e-post till dig som står i kön när det närmar sig tid för att anmäla intresse.