Detaljplan för bostäder i Kåbäcken, del av Kåbäcken 11:1 m.fl.