Detaljplan för bostäder Hossaberget, Öjersjö 4:5 m fl.

Partille kommun, Västra Götalands län

Infrastrukturarbete inleddes i juni 2016.

Byggrätter inom Hossaberget

  • Hyresrätter: Kommer att förmedlas via Partillebo AB.
  • Bostadsrätter: Kommer att förmedlas via exploatörerna Studor projektutveckling AB och Veidekke Bostad AB.

Intresseanmälan kan göras till respektive exploatör.

  • Färdigbyggda småhus: Kommer att förmedlas via Partille kommuns tomt- och småhuskö och byggas av Studor projektutveckling AB och Veidekke Bostad AB.

Försäljning av färdigbyggda småhus genom Veidekke kommer att starta vid årsskiftet 2016/2017, och genom Studor under hösten 2016.

  • Tomter för eget byggande: Kommer att förmedlas via Partille kommuns tomt- och småhuskö.