Detaljplan för bostäder i Hålsjöområdet, västra delen.