Detaljplan för bostäder i Hålsjöområdet, östra delen.