Detaljplanen över Bostäder Hultet södra delen vann laga kraft oktober 2014.

Kommunen kommer att projektera och bygga ut infrastrukturen i området, vilket beräknas vara klart i oktober 2016.

Våren 2017 inleds försäljningen av tre tomter

Under våren 2017 inleds försäljningen av de tre kommunala självbyggeritomterna som finns i nordöstra delen av detaljplan Hultet Södra intill gång- och cykelvägen. Information kommer att gå ut via e-post till dig som står i kön när det närmar sig tid för att anmäla intresse. 

Västkuststugan förmedlar 24 småhus

Västkuststugan kommer att förmedla de 24 stycken småhus till anmälda i den kommunala tomt- och småhuskön under hösten 2016.

Resten av området är i privat ägo med ett flertal fastighetsägare som enligt detaljplanen åtminstone har möjlighet att stycka till fler fastigheter. Flertalet har redan genomfört möjliga avstyckningar.