Ändring av detaljplan för industriområde vid Lexby.