Ändring av detaljplan för verksamhets- och trafikområde vid Gamla Alingsåsvägen.