Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. Rätten att fiska och jaga är knuten till markägandet.

Partille kommun bedriver en aktiv viltvård på hela markinnehavet. För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt arrenderas all mark i kommunen ut till flera jaktlag med olika jakt- och ansvarsområden. Mycket av viltvården består i att ta om hand trafikskadat vilt.

Fiskevård

Inom Partille kommun finns ett flertal fiskevårdsområdesföreningar. De sköts enligt normen och arrenderar ut sina fiskevatten till olika sportfiskeföreningar. Dessa upplåter i sin tur vattnen till allmänheten genom försäljning av fiskekort, som finns att köpa på Kulturum.

Jakt

Jakt bedrivs främst efter rådjur och älg. Älgjakten sker inom tre älgförvaltingsområden. Jakttiderna och hur jakten skall bedrivas regleras i jaktlagstiftningen och i nyttjanderättsavtalen med respektive jaktlag. Jakten bedrivs ansvarsfullt och med stort hänsynstagande till friluftslivet. Klicka här så ser du på kartan vilka jaktområden som finns i Partille.

Älgjakten 2017–2018

Mellan den 9 oktober 2017 och 28 februari 2018 pågår älgjakt i södra Sverige. I Partille arrenderas den kommunägda marken ut till sex olika jaktlag. Under älgjakten skyltas vägar och stigar med information, så att allmänheten är medveten om att jakt pågår.

Tänk på följande om du rör dig i skog och mark under tiden som älgjakten pågår:

  • Undvik skogsutflykter framförallt under jaktens första veckor.
  • Bär färgglada kläder så att du syns.
  • Håll din hund kopplad.

För att inte inskränka för mycket på allmänhetens friluftsintressen är naturreservaten Knipeflågsbergen i västra Partille och Bokedalen i Jonsered undantagna från älgjakten söndagar och röda helgdagar under hela perioden.

Kontrollerad jakt

Älgjakt är, som all annan jakt i Sverige, reglerad i lag. Det finns tydliga bestämmelser för vilka vapen jägarna får använda, hur skadskjutningar ska utredas samt hur många älgar de olika jaktlagen får fälla. Jaktresultat för älgjakten anmäls till länsstyrelsen. Mer information hittar du på Länsstyrelsens webbplats. Eller kontakta samhällsbyggnadskontoret genom Partille kundcenter.