Sök Partille kommuns miljöstipendium på 10 000 kronor. Nomineringar ska vara inskickade senast den 1 oktober.

Har du eller någon annan du känner utfört ett engagerande och insiktsfullt miljöarbete i Partille 2018? Då kan du söka Partille kommuns bygg- och miljönämnds stipendium på 10 000 kronor. Så väl privatpersoner som föreningar och verksamheter kan komma ifråga som stipendiater.

Miljöarbete till nytta för många

Det aktuella miljöarbetet ska vara av allmänt intresse och till nytta för fler än den egna intressegruppen. Till exempel kan det ha inneburit förbättringar av inne- eller utemiljön eller ha utförts inom luft- eller vattenvård. Det kan även handla om opinionsarbete för bättre miljö i Partille.

Nomineringstid avslutad

Det gick att nominera kandidater till Partille kommuns miljöstipendium fram till och med den 1 oktober 2018. Vi tackar för inskickade nomineringar. 2018 års stipendiat offentliggörs senare i höst. Stipendiet delas ut vid bygg- och miljönämdens sammanträde den 11 december.