Här hittar du aktuella erbjudanden om förköpsrätt av kommunala tomter och om förtur att förvärva småhus.

Lediga småhus

Just nu finns inga erbjudanden om förköpsrätt av småhus.

Kommande erbjudanden

Öjersjö Höjd, Hossaberget

Veidekke Bostad AB erbjuder medlemmar i Partille kommuns tomt- och småhuskö förtur att förvärva 30 villor med äganderätt i Öjersjö höjd i det nya bostadsområdet Hossaberget som nu växer fram.  Villorna varierar i storlek. Tjugotre av villorna byggs i två plan i storleken 123-137 kvadratmeter. Sju av villorna byggs i tre plan i storlekarna 160-171 kvadratmeter. Mer information hittar du här.

Förhandsförsäljningen sker i två etapper. Den första etappen omfattade 13 villor och är redan genomförd. Den andra försäljningsetappen omfattar 17 villor och kommer att erbjudas till tomtköns medlemmar i mitten av september 2017. Information om erbjudandet skickas från Veidekke Bostad AB direkt till tomtköns medlemmar.

Som medlem i kön kommer du att få förtur när försäljningen startar. Erbjudandet gäller för dig som har en betald och registrerad tomtköplats senast 2017-08-31. För att få möjlighet att vara med i förhandsförsäljningen måste du även ha anmält ditt intresse för villa med äganderätt i Öjersjö höjd via Veidekke Bostad webbplats senast 2017-08-31.
Här kan du läsa mer om hur förhandsförsäljningen i Öjersjö höjd går till

Veidekke Bostad återkommer med mer information om projektet efter att anmälningstiden gått ut.

Lediga tomter

Just nu har kommunen inga lediga tomter för självbyggeri till salu.

Kommande erbjudanden

Hultet Södra delen, Öjersjö

Någon gång under 2017 kommer försäljningen av de tre kommunala självbyggeritomterna, i nordöstra delen av detaljplan Hultet Södra intill gång- och cykelvägen, att inledas. Information om försäljningsstarten kommer att gå ut via e-post till dig som står i kommunens tomt- & småhuskö när det närmar sig tid för att anmäla intresse.