Här hittar du aktuella erbjudanden om förköpsrätt av kommunala tomter och om förtur att förvärva småhus.

Lediga småhus

Just nu finns inga erbjudanden om förköpsrätt av småhus.

Lediga tomter

Just nu har kommunen inga lediga tomter för självbyggeri till salu.

Någon gång under våren 2017 kommer försäljningen av de tre kommunala självbyggeritomterna, i nordöstra delen av detaljplan Hultet Södra intill gång- och cykelvägen, att inledas. Information om försäljningsstarten kommer att gå ut via e-post till dig som står i kommunens tomt- & småhuskö när det närmar sig tid för att anmäla intresse.