I Partille finns två områden med odlingslotter och ett koloniområde. Om du är intresserad av en odlingslott eller av en kolonilott kan du anmäla det till kommunen via Partille kundcenter. Lotter som blir lediga förmedlas i tur och ordning till de personer som anmält sitt intresse.

Odlingslotter

Partille kommun har två områden med små odlingslotter om cirka 150 kvadratmeter. Områdena ligger i Puketorp och vid Eckens väg.

Anmäl ditt intresse till kundcenter

Om du är intresserad av en odlingslott kan du anmäla det till kommunen i ett e-postmeddelande till Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se För att vi ska kunna återkomma till dig med erbjudande måste du ange ditt namn och en e-postadress och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Odlingslotter som blir lediga förmedlas i tur och ordning till de personer som anmält sitt intresse.

Kolonilotter

Amerika anlades i slutet av 1800-talet och är ett av de första kolonistugeområdena i Sverige. Läs mer om historien om Amerika här. Här finns 88 lotter med varierande tomtstorlek. De flesta lotterna har även en kolonistuga på tomten. 

Arrendeavtal krävs

Kolonistugorna är privatägda, men för att kunna använda dem måste man ha ett giltigt arrendeavtal med Partille kommun som är markägare. Arrendeavtalet tecknas på tio år och avgiften för arrendet varierar beroende på tomtens storlek.

Överlåtelse av arrende vid köp

Om du har köpt en kolonistuga i Amerika måste du tillsammans med säljaren ansöka om att arrendet av marken ska överlåtas till dig. Därefter ska ett arrendekontrakt skrivas med Partille kommun. Anmäl köpet i ett e-postmeddelande till Partille kundcenter så förmedlar de er till rätt kontaktperson på planeringsavdelningen för upprättande av nödvändiga handlingar. E-post: kundcenter@partille.se För att vi ska kunna återkomma till dig måste du ange ditt namn och en e-postadress och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. 

Medlemskap i föreningen Amerika 

Som arrendator blir man automatiskt medlem i kolonistugeföreningen Amerika. Föreningens styrelse ansvarar för nycklarna till bommarna i området. Styrelsen har även kontinuerlig dialog med kommunen i olika frågor som rör området.

Anmäl ditt intresse till kundcenter

Om du är intresserad av en kolonilott i Amerika utan privatägdstuga på tomten, kan du anmäla det till kommunen i ett e-postmeddelande till Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se För att vi ska kunna återkomma till dig med erbjudande måste du ange ditt namn och en e-postadress och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Kolonilotter som blir lediga förmedlas i tur och ordning till de personer som anmält sitt intresse.