I Partille finns två områden med odlings- och kolonilotter, ett av dem bland de äldsta i Sverige. På den tiden massemmigrerade fattiga svenskar, de flesta till USA. I hopp om att behålla arbetarna på sin fabrik erbjöd William Gibson dem en jordlott – i koloniområdet Amerika.

Odlingslotter

Partille kommun har två område med små odlingslotter om cirka 150 kvadratmeter. Dessa ligger i Puketorp och vid Eckens väg.

Kolonilotter

Amerika är ett av äldsta kolonistugeområdena i Sverige. Att området blev kallat Amerika var för att tiotusentals fattiga svenskar gav sig iväg till just Amerika på 1800-talet. Läs mer om historien om Amerika koloniområde här.

Du arrenderar kolonilotten

I Amerika finns idag ett koloniområde med 88 lotter i varierande storlek på tomterna och de flesta lotterna har en kolonistuga på tomten. Kolonistugorna är privatägda, och för att kunna använda dem måste man ha ett giltigt arrendeavtal med kommunen. Arrendeavtalet är tecknade på 10 år och avgiften för arrendet varierar beroende på tomtens storlek.

Medlem i föreningen Amerika 

Som arrendator är man automatiskt med i föreningen Amerika. Det finns en styrelse som jobbar för medlemmarna och som har hand om nycklarna till bommarna i området. Styrelsen har möten med Samhällsbyggnadskontoret två gånger per år och  har en kontinuerlig dialog med kommunen i olika frågor under året.

Vanliga frågor och svar

Arrendera i Amerika koloniområde

Den som köper en kolonistuga i Amerika måste arrendera kommunens mark för att få använda den. Om man har köpt en stuga måste man tillsammans med säljaren ansöka om att arrendet av marken ska överlåtas. Därefter ska ett arrendekontrakt skrivas med kommunen (markägaren). Anmäl köp via kundcenter så förmedlar de till rätt kontaktperson på planeringsavdelningen för upprättande av nödvändiga handlingar.

Man kan anmäla intresse för kolonilott i Amerika som kommunen kan förmedla när ledig lott finns (som inte har någon privatägd stuga). Anmäl namn, adress och telefonnummer eller e-postadress till Kundcenter.

Odlingslotter Eckens väg och Puketorp

Man kan anmäla intresse för odlingslott Eckens väg eller Puketorp som kommunen kan förmedla när någon ledig lott finns. Anmäl namn, adress och telefonnummer eller e-postadress till Kundcenter.

För säsongen 2015-2016 hyrs inga odlingslotter ut till nya personer. Inför säsongen 2016-2017 kommer nya avtal upprättas och skrivas för samtliga odlingslotter. Lediga lotter kommer då att förmedlas efter anmält intresse i tidsordning.