Att ha djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

Tillstånd

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Partille Kommun så krävs tillstånd för att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område, till exempel höns, tupp, orm, gris, får och häst. Innan du skaffar något av dessa djur måste du först kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenheten och ansöka om tillstånd. Djurhållning i verksamheter som är yrkesmässig och/eller i större omfattning kräver tillstånd hos Länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsen 031-60 71 72.

Djur som stör

Både vilda och tama djur kan ibland störa oss. Till exempel kan utekatter gå in på granntomterna och bajsa i sandlådor eller rabatter och hundar som är lämnade ensamma kan stå och skälla. Om det rör sig om din grannes djur, prata i första hand med honom eller henne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs. I de allmänna ordningsföreskrifterna för Partille kommun finns regler kring hundhållning på allmän plats. Anmälningar som rör dessa föreskrifter ska göras till polisen. Polisen tar även emot anmälningar om t ex aggressiva eller lösspringande hundar.

Djur som far illa

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län  010-224 50 50 vardagar kl 9-12 i frågor som rör djur som behandlas illa. När det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen kan du läsa mer om på Länsstyrelsens webbsida. Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur. 

Upphittade hundar och katter

Upphittade hundar och katter, levande eller icke levande, ska lämnas till polisen. Polisen har dock ingen möjlighet att omhänderta dessa djur. Polisen tar emot anmälningar och kan jämföra dessa med de anmälningar som kommit in om försvunna hundar och katter.

Telefonnummer till Polisen är 11414.

Katter

Katter inom tättbebyggt område är ofta en orsak till klagomål hos miljökontoret. De olägenheter som katten kan orsaka är exempelvis förorening av sandlådor, i rabatter eller på utemöbler. Allergiker kan ha problem med katthår på utemöbler eller katter som tar sig in i hus/lägenheter. Enligt miljöbalken ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Hundar

Att ha hund ställer krav på att hundägaren känner ansvar och skaffar sig kunskaper om hundvård och uppfostran. Det finns också viktiga regler som hundägaren bör känna till. Till miljökontoret inkommer klagomål som handlar om att hundar står och skäller inomhus eller utomhus och därmed stör sin omgivning. Enligt miljöbalken ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. I de allmänna ordningsföreskrifterna för Partille kommun finns regler kring hundhållning på allmän plats. Anmälningar som rör dessa föreskrifter ska göras till polisen. Polisen tar även emot anmälningar om till exempel aggressiva eller lösspringande hundar. Om du störs av katter eller hundar i ditt närområde kontakta i första hand ägaren.

Resa med djur

Om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med hund, katt eller andra djur ska du kontakta Jordbruksverket. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller på deras webbplats här.