En kamin, öppen spis eller annan eldstad kan vara både mysig och praktisk. Här får du koll på vad som gäller om du vill installera en eldstad i ditt hem.

Vad behöver jag tänka på?

Innan du installerar en eldstad är det viktigt att tänka över hur eldningen påverkar omgivningen. Röken är inte hälsosam och kan vara besvärande. Det är särskilt känsligt om grannens hus ligger nära och högre än ditt eget, eller om den vanligaste vindriktningen är mot grannens tomt. Placeringen av eldstaden bör göras med hänsyn dels till värmeeffekten och dels till husets yttre form. För bästa värmeeffekt ska eldstaden placeras så centralt som möjligt och om det finns flera plan, på husets bottenvåning. Skorstenen bör placeras längs taknocken. Det finns godkända krökta skorstensmoduler som kan underlätta.

För din säkerhets skull vill bygglovenheten veta att du tagit del av den information som krävs för att installera en eldstad. Skriv ut fullständig information här. Läs informationsbladet, skriv under det och skicka det tillsammans med din anmälan.

Vad krävs för att få installera eldstad och skorsten?

Innan du installerar din eldstad behöver du göra en anmälan till kommunen. Till anmälan behöver du skicka med följande handlingar:  

  • Ritning med eldstaden och skorstenen inritade i plan och fasad. Skulle det visa sig att byggnadens utseende förändras påtagligt och byggnadens dessutom ligger inom tätbebyggt område, betraktas ärendet som en exteriör ändring och kräver därmed också bygglov. Då görs en estetisk bedömning vilket kan leda till avslag. 
  • Uppgift om typ av skorsten respektive eldstad det handlar om, samt typgodkännandenummer.
  • Undertecknat och läst informationsblad.

Vad finns för regler för eldstäder?

Enligt Boverkets byggregler ska en eldstad vara typgodkänd och skorstenens översta del ska vara minst en meter över takbeläggningen. Om skorstenshöjden vid uppstigningsstället är högre än 1,2 meter måste skorstenen förses med uppstigningsanordning. Skorstenen ska placeras nära nock. Skorstenen ska slutbesiktigas av en sakkunnig, till exempel en skorstensfejarmästare innan den tas i bruk. Godkänt sotarintyg lämnas till plan- och byggavdelningen i samband med anmälan om färdigställande. Intyget krävs för att få ett slutbevis. 

Vad händer om grannarna klagar?

Om vedeldningen stör grannarna eller andra närboende så kan bygg- och miljönämnden meddela villkor eller förbud för eldningen. Detta oavsett om anläggningen tidigare godkänts.

Hur funkar det med sotning?

Från den 1 januari 2016 har Räddningstjänsten Storgöteborg nytt avtal med våra leverantörer vad gäller sotning. Du som behöver sotning utförd behöver inte göra någonting, inte fylla i blanketter och skicka in eller boka tid för sotning. Räddningstjänsten hör av sig till dig, precis som vanligt. Det nya avtalet innebär en tryggare sotning med en ansvarsförsäkring om något skulle inträffa, en säkrare sotning med hantering för eventuella klagomål och en visad omtanke genom en bättre tillgänglighet med fasta telefontider, av- och ombokningsmöjligheter. Läs mer Räddningstjänstens information om brandskyddskontroll och sotning.