Använd denna checklista när du ska söka startbesked för Attefallstakkupor. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha startbesked för Attefallstakkupor behöver du skicka in följande handlingar:

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Fasadritning i skala 1:100, A3

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd

Använd kommunens e-tjänst för anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Planritning i skala 1:100

En planritning är en horisontell genomskärning av huset.

 • Måttsätt takkupan.
 • Måttsätt takkupans placering med ett mått från byggnadens gavel till takkupan.
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras.
 • Markera var sektioner när tagna.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A3.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasad rakt framifrån från alla väderstreck.

 • Redovisa samtliga fasader och ange byggnadshöjd och takkupans höjd. 
  Det ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Ange väderstreck. 
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen. 
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med. Ritningen ska vara i A3.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset.

 • Redovisa sektioner för både tillbyggnaden och den befintliga byggnaden.
 • Ange rumshöjd och taklutning för både takkupan och befintligt tak. 
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Tekniskt snitt eller teknisk beskrivning

Redovisa takkupans konstruktion.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.