Använd denna checklista när du ska söka startbesked för konstruktionsändring. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetena.

Nödvändiga handlingar

När du vill ha ett startbesked för en konstruktionsändring behöver du skicka in följande handlingar:





Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Använd kommunens e-tjänst för anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa konstruktionsändringen. Redovisa både befintligt och nytt. Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Ritningen ska vara i A3-format.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen ska visa konstruktionsändringen. Ange även rumshöjden. Redovisa både befintligt och nytt. Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Konstruktionsritning och teknisk beskrivning

Vid större ändringar ska konstruktionsändringen redovisas på en konstruktionsritning. Ritningen ska vara i A3-format. Vid mindre ändringar görs istället en teknisk beskrivning.

Anmälan om kontrollansvarig och kontrollplan

Vid större konstruktionsändringar behöver du anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida. Vid större konstruktionsändringar behöver du även lämna in en kontrollplan. Den ska tas fram av anmäld kontrollansvarig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.