Använd denna checklista när du ska söka bygglov för ändrad användning av byggnad. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

För ändrad användning av byggnad som medför att den tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål måste du söka bygglov. Detta även om ändringen i sig inte innebär några byggtekniska åtgärder. När du vill ha ett bygglov för ändrad användning behöver du skicka in följande handlingar:


 

Fasadritning i skala 1:100

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Ansökan om bygglov

Använd kommunens e-tjänst för ansökan om bygglov. Det går även att göra ansökan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Situationsplan i skala 1:400

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Ritningen ska vara i A3. Tomtkarta kan beställas genom Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Ange fastighetsbeteckning.

 • Situationsplanen ska baseras på en aktuell tomtkarta.
 • Markera vilken del av byggnaden som avses ändras
 • Redovisa infart och biluppställningsplats.
 • Redovisa tillgängligheten från p-plats till entré, samt från gata till entré.

Planritning i skala 1:100

 • Planritningen ska vara måttsatt
 • Redovisa samtliga våningsplan
 • Redovisa rumsindelning, rummens funktioner, samt hur rummen kan möbleras
 • Redovisa tillgängligheten i badrum och ange dörrmått (passage- och karmyttermått).
 • Redovisa uteplats, altan, terrass eller balkong.
 • Markera var sektioner när tagna.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Datum och fastighetsbeteckning ska också finnas med på ritningen. Ritningen ska vara i A3-format.

Fasadritning i skala 1:100

Om du kommer att göra ändringar som berör fönster, dörrar, skyltar eller andra ändringar som påverkar fasaden, behöver du bifoga en fasadritning i din ansökan.

 • Redovisa samtliga fasader och ange byggnadshöjd.
 • Ange väderstreck.
 • Redovisa tak- och fasadmaterial, om du tänkt bygga exempelvis med stående panel så ska det synas på ritningen.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven, att skalstock finns med på ritningen, samt att datum och fastighetsbeteckning finns med.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Ange rumshöjd och taklutning.
 • Kontrollera att ritningen är skalenlig, att skalan finns angiven och att skalstock finns med på ritningen. Den ska vara i A3-format.

Anmälan om kontrollansvarig & kontrollplan

På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.