Att elda med ved kan vara bra ur miljösynpunkt, men kan också vara en hälsorisk. Enligt miljöbalkens bestämmelser får röken från vedeldning inte orsaka olägenheter för människors hälsa.

Förbud mot viss eldning

I våra lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns följande bestämmelser om eldning:

Skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fast bränsle ska utföras så att olägenhet inte uppstår för omgivningen. Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle den enligt tillverkaren är avsedd för. Det är förbjudet att elda med material och avfall som inte är avsett som bränsle; såsom plast, behandlat virke, trädgårdsavfall eller spånskivor. Lufttillförseln ska vara god och förbränningen ska ske under hög temperatur. Veden ska vara torr med en fukthalt på högst 25 procent.

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen i minst fem år.

Tänk på dina grannar

Ur miljösynpunkt är vedeldning ett bra alternativ eftersom det dels inte bidrar till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, dels leder till minskad el- och oljeförbrukning. Däremot kan vedeldning ha en negativ inverkan på människors hälsa. Främst är det personer med luftvägsproblem och astma som kan drabbas eftersom röken innehåller mycket sot och partiklar.

Beroende på hur du eldar, väderlek, husets läge i förhållande till grannar och vad du har för panna, kamin och spis, varierar risken för störning. Det är dock alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Notera att vedeldning i braskamin och öppen spis inte är lämplig som huvudsaklig uppvärmningskälla, det bör endast ske som ”trivseleldning”, det vill säga normalt två tillfällen per vecka och några timmar per gång.

Om du störs

Om du störs av grannens vedeldning, tala i första hand med grannen. Löser inte det problemet kan du vända dig till miljöenheten och anmäla störande rök. Vi avgör genom besiktningar på plats om störningen är så omfattande att det är, eller finns risk för, olägenheter. Vi kan därefter ställa krav på åtgärder för att störningen ska begränsas eller i vissa fall förbjuda eldningen.

Några råd

  • För att ved ska betraktas som torr bör den ha lagrats torrt under ett år och ha legat inomhus under minst en vecka.
  • Tänk på att en braskamin inte är gjord för att användas för uppvärmning utan mer för trivseleldning.
  • Glöm inte att sota regelbundet. Kontakta din skorstensfejare för information om lämpligt sotningsintervall.
  • Välj miljögodkända modeller av braskaminer och kakelugnar. När du installerar en ny panna bör det vara modern teknik med miljögodkänd panna och ackumulatortank.