Du som vill att vi hämtar och tar hand om ditt trädgårdsavfall kan teckna ett abonnemang för detta. Hämtningen sker därefter varannan vecka, totalt 17 gånger, under växtsäsongen från april till november.

Teckna abonnemang för hämtning

Med trädgårdsavfall avses bland annat blommor, blast, fallfrukt, gräsklipp, löv, ogräs och ris. Du tecknar abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall via Partille kundcenter. Abonnemanget är löpande och gäller tills du säger upp det. Du behöver alltså inte teckna ett nytt abonnemang inför varje växtsäsong. Hämtningen fortsätter som tidigare till dess att du aktivt väljer att avsluta ditt abonnemang. 

Välj storlek på avfallskärl

När du tecknar ett nytt abonnemang får du välja mellan två avfallskärl i olika storlekar, 240 liter eller 370 liter. Hemkörning av det nya kärlet ingår i abonnemangskostnaden som baseras på kommunens avfallstaxa:

 • 240 liters kärl – kostnad: 648,20 kr per år inklusive moms.
 • 370 liters kärl – kostnad: 709,80 kr kronor per år inklusive moms.
 • Det går även att beställa extra tömningar av ditt kärl. Det kostar 246,40 kronor per kärl och tillfälle inklusive moms.

Hämtningsavgiften faktureras kvartalsvis av kommunen tillsammans med den ordinarie renhållningsfakturan. Kostnaden inkluderar moms. Avgiften förutsätter att kärlet är framkört till tomtgränsen där hämtningsfordonet kan stanna på hämtningsdagen.

Byta storlek på avfallskärl

Är du redan abonnent och vill byta storlek på ditt kärl för trädgårdsavfall, hör du av dig till Partille kundcenter som hjälper dig att ordna med beställningen.

Kontaktuppgifter

E-post till Partille kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefonnummer till Partille kundcenter: 031-792 10 00.

Dokument

Partille kommuns avfallstaxa.

Hantera och placera kärlet rätt

Maxvikt för båda kärlstorlekarna med innehåll är 75 kg. Tänk därför på att inte fylla avfallskärlet med så tungt material att kärlet tar skada eller att det blir svårt att hantera för miljöarbetarna. Dela upp avfall som väger mycket på flera hämntingstillfällen. Till exempel fallfrukt. 

Gör plats för ditt avfallskärl vid tomtgränsen så att det kan hämtas snabbt och enkelt. Kärlet ska stå lättillgängligt och med handtaget vänt utåt. Då bidrar du till att minska risken för att miljöarbetarna får belastningsskador.

För tungt lastade eller felplacerade och svåråtkomliga kärl hämtas inte.

Kärlet är bara till för trädgårdsavfall

För att komposteringen ska fungera är det viktigt att inte plastpåsar, blomkrukor och annat icke nedbrytbart läggs i kärlet. Matavfall får inte läggas i kärlet. Kärlet är inte heller avsedda för jord, sten eller lera.

Invasiva växtarter ska lämnas på ÅVC

Frökapslar, växt- jord- och rotdelar från invasiva växtarter ska hanteras separat på återvinningscentralen i Öjersjö för minimera risken att arterna sprids vidare. Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och sidenört läggas i ditt kärl för trädgårdsavfall.

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter lämnas väl inpackade i förslutna sopsäckar i containern för brännbart på återvinningsstationen. Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i förslutna sopsäckar! Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Länk

Återvinningscentralen i Öjersjös öppettider 2020.

Turlista för hämtning av trädgårdsavfall

Hämtningen av ditt trädgårdsavfall sker varannan vecka under hela perioden, totalt 17 gånger. Hämtningen sker på olika datum och veckodagar beroende på var i Partille du bor.

Kommunen är uppdelad i sex hämtningsområden:

 1. Sävedalen 1.
 2. Sävedalen 2.
 3. Sävedalen 3.
 4. Norra Partille
 5. Södra Partille, del av Sävedalen och Furulund
 6. Öjersjö och del av Furulund.

Dokument

Karta där du kan se vilket hämtningsområde som du tillhör.

Folder med turlistan och information om hämnting av trädgårdsavfall

Frågor om abonnemang och hämtning

Hämtningen av trädgårdsavfall av Renova på uppdrag av Partille kommun. Om du har frågor som rör ditt abonnemang, hämtning eller hämtningsdagar kontakta Partille kundcenter.

Kontaktuppgifter

E-post till Partille kundcenter: kundcenter@partille.se.

Telefonnummer till Partille kundcenter: 031-792 10 00.

Förbjudet att dumpa trädgårdsavfall

Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till enligt Miljöbalken (29 kapitlet 7 §). Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse för nedskräpning.

Länk

Miljöbalken på riksdagens webblats.

Alternativ till hämtning av trädgårdsavfall

Låt dålig fallfrukt bli biogas

Hinner du inte ta tillvara på all frukt i din trädgård? Låt någon annan få glädje av ätmogen frukt.

Möglig och skadad fallfrukt som inte går att äta längre, lämnar du istället i särskilda kärl på återvinningscentralen i Öjersjö där frukten tas om hand för att bli biogas.

Länk

Återvinningscentralen i Öjersjös öppettider 2020.

Kompostera ditt trädgårdsavfall

För att kompostera trädgårdsavfall, så som blommor, blast, fallfrukt, gräsklipp, löv, ogräs och ris, behöver du inte något tillstånd från kommunen. Däremot måste komposten skötas så att den inte stör dina grannar. Tala därför gärna med dina grannar innan du väljer placering av den.

Om du planerar att kompostera mer än 50 ton park- eller trädgårdsavfall per år räknas det som miljöfarlig verksamhet. Då måste du göra en anmälan till kommunen om anläggning för biologisk behandling.

Dokument

Om kompostering av hushålls- och trädgårdsavfall.

Blankett

Gör en anmälan om anläggning för biologisk behandling.

Elda upp trädgårdsavfall?

Att elda annat avfall än trädgårdsavfall utomhus är förbjudet i Partille kommun.

Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. 

Eldning av trädgårdsavfall utomhus får bara ske förutsatt:

 • Att det inte råder eldningsförbud.
 • Att eldningen sker minst 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Dispens för att få elda närmre bebyggelse ska sökas hos bygg- och miljönämnden.
 • Att eldningen inte ger upphov till olägenhet för dina grannar. Tänk på att aldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Många människor är känsliga för eldrök. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda.

Länk

Ladda ner appen Brandrisk Ute till din mobil för att få bättre koll på brandrisken i skog och mark. Appen är framtagen av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Blankett