Du som vill att vi hämtar och tar hand om ditt trädgårdsavfall kan teckna ett abonnemang för detta. Hämtningen sker därefter varannan vecka, totalt 17 gånger, under växtsäsongen från april till november.

Teckna abonnemang för hämtning

Med trädgårdsavfall avses bland annat blommor, blast, fallfrukt, gräsklipp, löv, ogräs och ris. Du tecknar abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall via Partille kundcenter. Abonnemanget är löpande och gäller tills du säger upp det. Du behöver alltså inte teckna ett nytt abonnemang inför varje växtsäsong. Hämtningen fortsätter som tidigare till dess att du aktivt väljer att avsluta ditt abonnemang. 

När du tecknar ett nytt abonnemang får du välja mellan två avfallskärl i olika storlekar, 240 liter eller 370 liter. Hemkörning av kärlet ingår i abonnemangskostnaden som baseras på kommunens avfallstaxa:

 • 240 liters kärl – kostnad: 648,20 kr per år inklusive moms.
 • 370 liters kärl – kostnad: 709,80 kr kronor per år inklusive moms.
 • Det går även att beställa extra tömningar av ditt kärl. Det kostar 246,40 kronor per kärl och tillfälle inklusive moms.

Hämtningsavgiften faktureras kvartalsvis av kommunen tillsammans med den ordinarie renhållningsfakturan. Kostnaden inkluderar moms. Avgiften förutsätter att kärlet är framkört till tomtgränsen där hämtningsfordonet kan stanna på hämtningsdagen.

Byta storlek på avfallskärl

Är du redan abonnent och vill byta storlek på ditt kärl för trädgårdsavfall hör du av dig till vårt kundcenter som hjälper dig att ordna med beställningen.

När hämtas ditt trädgårdsavfall?

Hämtningen av ditt trädgårdsavfall sker på olika datum och veckodagar beroende på var i Partille du bor. Du hittar hela turlistan här.

Kommunen är uppdelad i sex hämtningsområden:

 1. Sävedalen 1.
 2. Sävedalen 2.
 3. Sävedalen 3.
 4. Norra Partille
 5. Södra Partille, del av Sävedalen och Furulund
 6. Öjersjö och del av Furulund.

Här kan du se vilket hämtningsområde som du tillhör.

Lägg bara nedbrytningsbart material i kärlen

Matavfall får inte läggas i kärlen. För att komposteringen ska fungera är det viktigt att inte plastpåsar, blomkrukor och annat icke nedbrytbart läggs i kärlen. Kärlen är inte heller avsedda för jord, sten eller lera.

Hantering av invasiva växtarter

På grund av invasiva växtarters förmåga att spridas och orsaka stora skador, behöver frökapslar, växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat på återvinningscentralen i Öjersjö för minimera risken att arterna sprids vidare.

Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och sidenört blandas med övrigt trädgårdsavfall.

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter ska istället lämnas på återvinningscentralen inpackade i förslutna sopsäckar som sedan läggs i containern för brännbart.

Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Har du frågor som rör hämtningen?

Från och med 2018 utförs hämtningen av trädgårdsavfall av Renova på uppdrag av Partille kommun. Om du har frågor som rör hämtning och hämtningsdagar kontakta Partille kundcenter.

Tänk på miljöarbetarnas arbetsmiljö

Tänk på att inte fylla avfallskärlet med så tungt material att det tar skada eller blir svårt för miljöarbetaren att hantera. Maxvikt för båda kärlstorlekarna med innehåll är 75 kg. Avfall som väger mycket, till exempel fallfrukt, delar du upp på flera hämtningstillfällen.

Ställ även i ordning en plats för ditt kärl vid tomtgränsen så att det kan hämtas snabbt och enkelt. Kärlet ska stå med handtaget vänt utåt. Då slipper miljöarbetarna utsättas för belastningsskador. I de fall som kärlet är felvänt eller svårtillgängligt kommer trädgårdsavfallet inte att hämtas.

Alternativ till hämtning av trädgårdsavfall

Låt dålig fallfrukt bli biogas

Hinner du inte ta tillvara på all frukt i din trädgård? Låt någon annan få glädje av ätmogen frukt. Möglig och skadad fallfrukt som inte går att äta längre, lämnar du istället i särskilda kärl på återvinningscentralen i Öjersjö där frukten tas om hand för att bli biogas. Låt din fallfrukt bli biogas.

Kompostera ditt trädgårdsavfall

För att kompostera trädgårdsavfall, så som blommor, blast, fallfrukt, gräsklipp, löv, ogräs och ris, behöver du inte något tillstånd från kommunen. Däremot måste komposten skötas så att den inte stör dina grannar. Tala därför gärna med dina grannar innan du väljer placering av den. Läs mer på vår sida om kompostering av hushålls- och trädgårdsavfall.

Elda upp trädgårdsavfall?

Eldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Tänk på att många människor är känsliga för eldrök. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda. Eldning av trädgårdsavfall utomhus i Partille kommun får bara ske förutsatt:

 • Att det inte råder eldningsförbud. Ladda ner appen Brandrisk Ute till din mobil för att få bättre koll på brandrisken i skog och mark - ladda ner för Iphone, ladda ner för Android. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Appen är framtagen av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
 • Att eldningen inte ger upphov till olägenhet för dina grannar och  sker minst 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse. Dispens för att få elda närmre bebyggelse ska sökas hos bygg- och miljönämnden. Blankett för ansökan om dispens.

Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet.

Kompostera stora mängder avfall

Om du planerar att kompostera mer än 10 ton hushållsavfall per år eller mer än 50 ton park- eller trädgårdsavfall per år räknas det som miljöfarlig verksamhet. Därför måste du göra en anmälan om anläggning för biologisk behandling till Partille kommun.

Förbjudet att dumpa trädgårdsavfall

Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till enligt Miljöbalken (29 kapitlet 7 §). Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse för nedskräpning.