En gång om året har du som bor i en- eller tvåfamiljshus med äganderätt i Partille möjlighet att få grovavfall hämtat vid tomtgränsen. Servicen ingår i din avfallsavgift. Städkampanjen genomförs i samarbete mellan Partille kommun och Renova AB.

När hämtar vi där du bor?

Under kommunens städkampanj erbjuds småhusägare gratis hämtning av grovavfall som möbler, redskap, utrustning och annat lösöre från hushållet.

Vi hämtar:

 • I Sävedalen och i Finngösa lördagen den 23 mars
 • I de andra kommundelarna lördagen den 6 april.

Avfallet som du vill få hämtat ska vara sorterat och paketerat i säckar och lådor och utställt vid tomtgränsen senast klockan 8 på morgonen på hämtningsdagen.

Förbeställda containrar i vissa områden

I vissa områden ställs förbeställda containrar ut för grovavfallet under städkampanjen. Du får i så fall information om detta av din samfällighet eller förening. I dessa områden hämtar vi inget avfall vid tomtgränsen.

Varför gäller det bara småhusägare?

Kostnaden för städkampanjen ingår i den fasta avfallsavgiften för småhusägare  (en- och tvåfamiljshus med äganderätt), men inte i avgiften för flerfamiljshus. Om man vill bli av med grovavfall som lägenhetsboende kan man antingen utnyttja sina fem fria besök på Öjersjö återvinningscentral eller beställa hämtning av grovavfall vid fastigheten mot en avgift via Partille kundcenter.

Detta kan du lämna

 • Brännbart grovavfall
 • Obrännbart grovavfall
 • Trädgårdsavfall – max fem säckar per hushåll. Har du mer trädgårdsavfall än så rekommenderar vi dig att teckna abonnemang för hämtning trädgårdsavfall varannan vecka under växtsäsongen från april till november.
 • El-avfall, till exempel armaturer, dammsugare, datorer, hushållsapparater skrivare och tv-apparater. Obs! Ta bort batterier och lampor från el-avfallet. Dessa räknas som farligt avfall.

Detta får du inte lämna

 • Förpackningar av plast, kartong, wellpapp, glas och metall samt tidningar hämtas inte utan ska lämnas till en återvinningsstation. De finns ofta på gångavstånd. Här kan du söka efter en återvinningsstation nära dig.
 • Avfall som uppkommit vid ombyggnation inomhus eller utomhus – som asbest, betongblock, gipsskivor eller tegel.
 • Jord, stenar eller annat fyllnadsmaterial
 • Avfall från trädavverkning
 • Bildelar som motorer och däck
 • Värmepannor
 • Avfall från verksamheter eller företag

Viktigt att sortera och att packa rätt

Av hänsyn till våra avfallshanterares arbetsmiljö får en säck eller ett låda som ska hämtas inte väga mer än 25 kilo eller vara bredare än en meter.

 • Elavfall och trädgårdsavfall ska sorteras separat.
 • Grovafall ska delas upp i brännbart och obrännbart.
 • Skruva eller såga sönder stora föremål (undantaget sängar och soffor). Cyklar och liknande får dock lämnas som de är.

Avfallet hämtas inte om:

 • det inte är sorterat och paketerat
 • det är för skrymmande
 • det väger för mycket

Du ansvarar för avfallet tills det hämtas

Som fastighetsägare har du ansvar för det utställda avfallet till dess att det hämtas. Till exempel är det extra viktigt att farligt avfall hanteras och paketeras på rätt sätt för att kunna hämtas.

Beställ hämtning av vitvaror och farligt avfall

Gratis hämtning av vitvaror (kyl, frys, spis eller diskmaskin) och farligt avfall (sprayburkar, batterier, färgburkar, lampor och lysrör) måste beställas i förväg. Kontakta Partille kundcenter senast klockan 11 på fredagen innan städkampanjen sker i ditt område. E-post: kundcenter@partille.se Telefon: 031-792 10 00.

Av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl hämtas vitvaror  och farligt avfall av särskilda bilar veckan efter städkampanjen i ditt område. Vitvaror och farligt avfall ska ställas ut senast klockan 6 på måndagen i veckan efter städkampanjen i ditt område. Tänk på att du ansvarar för avfallet fram till dess att vi hämtar det. Observera att vi inte hämtar avfallet utan beställning.

Återvinningscentralen i Öjersjö

Är du bortrest när städkampanjen passerar ditt hus så kan du alltid åka till Återvinningscentralen i Öjersjö och lämna ditt grovavfall själv. Glöm inte att ta med ditt återvinningskort. Saknar du ett sådant går det att beställa här.