Låt ditt matavfall bli biogas och biogödsel. Det är både ekologiskt och hållbart i längden. Dessutom sparar du pengar på att sortera ditt avfall.

Det finns två sätt att se på matavfall: som skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som en resurs och förvandlar det till biogas och biogödsel. Vi vill bli en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv. För att komma dit har vi satt upp lokala miljömål där ett av målen innebär att öka insamlingen av matavfall.

Som ny matavfallskund så får du ett så kallat startkit med en hållare till köket, matavfallspåsar och en slaskskrapa. Du hittar det inuti ditt matavfallskärl.

Från och med oktober 2016 kör vi med tvåfacksbilar i Partille kommun, vilket innebär att båda dina kärl töms samtidigt. En tvåfacksbil är en sopbil med ett fack för matavfall och ett fack för restavfall.

Särskilda papperspåsar för matavfall 

Papperspåsen är mer miljöanpassad än till exempel majsstärkelsepåsen som oftast består till hälften av plast framställd ur råolja och alltså inte en produkt framställd ur helt förnyelsebar råvara.

Valet av påse beror också på vilken behandling som kommunen väljer för matavfallet. Göteborgsregionen har valt behandlingsmetoden rötning som både tar tillvara på energin och näringsämnena i matavfallet i enlighet med vår regionala avfallsplan. Majsstärkelsepåsarna orsakar dessutom problem i rötningsprocessen.

Inga andra påsar än de vi delar ut får användas

Påsarna som delas ut har valts med stor omsorg för att de bryts ned fullständigt och fungerar problemfritt i rötningsprocessen, men även för att de innehåller godkänt lim och är fukttåliga.  Du får absolut inte använda plastpåsar! Det är heller inte okej att använda sig av majsstärkelsepåsar eller andra sorters nedbrytbara påsar. Papperspåsen är väl beprövad och används i merparten av kommunerna i Sverige som har matavfallsinsamling. För att undvika att papperspåsen blir för blöt, låt alltid matresterna rinna av ordentligt i vasken samt lägg gärna lite papper i botten av påsen som kan suga upp eventuell väta.

Så får du tag på nya påsar

Du som i dag har ett enskilt abonnemang med insamling av matavfall, kan beställa påsar genom att klämma fast en oanvänd papperspåse under locket på ditt sopkärl alternativt knyta fast en vanlig påse på handtaget. Då levererar RenoNorden en ny bunt papperspåsar vid nästa tömning. Det går också bra att kontakta RenoNordens kundtjänst via telefon: 031-30 00 704 eller e-post: kundtjanst.partille@renonorden.se.  Papperspåsar för matavfallet finns också att hämta i receptionen i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 eller på återvinningscentralen Öjersjö.

Verksamheter och flerfamiljsbostäder beställer kostnadsfritt påsar och utrustning genom att kontakta Reno Nordens kundtjänst.

Hur kan det vara miljömässigt försvarbart att transportera runt på matavfallet?

En studie från 2011 visar att matavfall kan transporteras 670 km innan energibalansen blir negativ. I genomsnitt är de längsta transporterna av matavfallet till biogasanläggning 305 km. Detta innebär alltså att det med dagens mängd matavfall och dagens transportsträckor är miljömässigt försvarbart att transportera matavfallet som vi gör idag. 

Kan jag välja att ha avfallskvarn istället?

Partille kommun tillåter inte att man kopplar på en avfallskvarn på kommunens avloppsledningsnät av den anledningen att ledningarna inte är dimensionerade för detta ändamål och risken för stopp skulle bli för stor.