Ungefär hälften av vårt hushållsavfall kan komposteras. När du komposterar minskar din kostnad för sophämtning och på köpet får du utmärkt jord till trädgård och krukväxter. Dessutom återförs näringen till jorden istället för att brännas upp.

Anmäl till oss innan du börjar kompostera

För att kompostera hushållsavfall måste du ha en varmkompost och sköta den så att den inte stör dina grannar. Innan du börjar kompostera hushållsavfall måste du anmäla det till oss. Du kan göra det genom att skicka in en blankett. Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du varken anmäla eller söka tillstånd för detta. Tänk dock på att placera komposten på ett bra ställe, så att den inte stör dina grannar. Fler tips hittar du i vår broschyr "Kompostera ditt köks- och trädgårdsavfall". Du kan också sortera ut ditt matavfall och låta oss göra biogas och biogödsel av det, läs mer här.

Det här gäller för varmkompost för matavfall

Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker, det vill säga hål och springor ska vara mindre än sex millimeter. Väggarna ska vara täta och gnagsäkra, och behållaren ska ha bottenplatta eller finmaskigt nät. Kompostbehållaren ska vara ventilerad, men ha ett tättslutande lock.

Detta kan du kompostera…

I stort sett allt organiskt köksavfall kan komposteras. Till exempel matrester, skal och rester från frukt och grönsaker, té och kaffesump (även påsarna och filtren), äggskal om det krossas, trädgårdsavfall, burströ från smådjur. Även kött-, fisk- och skaldjursrester kan komposteras. Stora köttben bryts knappast ner i en kompost. De kan dock vara med i komposten och sedan kan du krossa dem till benmjöl, som är bra växtgödsel. Plastfria blöjor kan komposteras, men då bör kompostjorden bara användas till prydnadsväxter eftersom en viss smittorisk finns. Undvik stora mängder av ett och samma avfall. Komposten fungerar bäst om olika avfallsslag blandas.

…men inte detta

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, aska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, delar från sjuka växter och ogräs som gått i frö ska inte komposteras. Ogräset kan dock komposteras i varmkompost, där många frön dör av värmen.

Ansök om förlängt hämtningsintervall

Om allt matavfall komposteras på ett korrekt sätt finns möjlighet att ansöka om förlängt hämtningsintervall för brännbart avfall. Blanketten hittar du här.

Kompostering av trädgårdsavfall

Mycket av ditt trädgårdsavfall lämpar sig att kompostera på din egen tomt. Du får då utmärkt matjord till dina rabatter. För egen kompostering av enbart trädgårdsavfall, behövs ingen anmälan eller liknande. Komposten måste alltid skötas så att den inte påverkar din omgivning negativt.

Frågor och svar

Hur bra är det med hemkompostering?

Hemkompostering är bra, men tekniken går framåt och i dag finns det ännu bättre alternativ. Nämligen att göra biogas av matresterna genom rötning. Rötning utnyttjar både energin och näringsämnena i matresterna. Hemkompostering tar endast tillvara på näringsämnena i matavfallet och energin går förlorad.

Kan jag välja att ha avfallskvarn istället?

Partille kommun tillåter inte att man kopplar på en avfallskvarn på kommunens avloppsledningsnät av den anledningen att ledningarna inte är dimensionerade för detta ändamål och risken för stopp skulle bli för stor.

Får jag elda trädgårdsavfall?

Eldning av trädgårdsavfall är tillåten endast under förutsättning att det sker minst 200 meter från närmaste bostadsbebyggelse. En förutsättning för att du ska få elda upp ditt trädgårdsavfall är att det inte uppstår olägenhet för dina grannar, och att det inte råder eldningsförbud. Du kan själv kontrollera om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk. Ring Räddningstjänstens telefonsvarare 031-335 29 80 för besked. Tänk på att eldning av blött trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Eldning sker alltid på eget ansvar. Större eldningar ska alltid anmälas till räddningstjänsten.

Bra tips för kompostering

Kompostera ditt köks- och trädgårdsavfall

I informationsbroschyren Kompostera ditt köks- och trädgårdsavfall , finns tips och råd om det mesta du behöver veta för lyckas med din kompostering av trädgårds- och hushållsavfall.