Du måste lämna ditt farliga avfall separat och inte lägga det bland övriga hushållssopor. Lika viktigt är att hantera det försiktig, så att inte exempelvis lysrör går sönder eftersom det kan skada både människor, djur och natur. Det mesta av hushållens farliga avfall kan lämnas på återvinningscentralen. Vissa saker kan också lämnas till farligt avfall-bilen eller till ”samlaren”. Verksamheter ska däremot vända sig till företag i avfallsbranschen

Det här räknas som farligt avfall

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, frätande, cancerframkallande eller brandfarligt. Exempel på vad som räknas som farligt avfall är: spillolja, lysrör och lågenergilampor, glödlampor, kvicksilvertermometrar, småbatterier, bilbatterier, nagellack, färgrester, lacknafta, limrester, avfettningsmedel, syror, lut, bekämpningsmedel, fotovätskor, och andra produkter som innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och natur.
Trasiga produkter som innehåller inbyggda batterier lämnas på återvinningscentralen eller till farligt avfall-bilen. Vanliga småbatterier kan du även lämna i batteriholken på någon av återvinningsstationerna i kommunen.

Farligt avfall-bilen gör det enklare

Farligt avfall bilen kommer till bestämda platser vid fyra tillfällen per år. Vid två tillfällen kommer även second hand-bilen till samma plats. Här hittar du turlistan för bilarna.
Turerna körs på kvällen för att så många som möjligt ska kunna komma till bilen. Det blir enklare att lämna sitt farliga avfall, framförallt för de som inte har möjlighet att ta sig till en återvinningscentral. Farligt avfall bilen är en specialutrustad lastbil och chauffören har särskild utbildning för uppdraget. Det är bara hushållen i Partille som får lämna sitt farliga avfall – inte företag eller andra verksamheter.

Det här kan du lämna till farligt avfall-bilen

Batterier, bekämpningsmedel, lösningsmedel, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, mobiltelefoner, målarfärg, spillolja, brödrostar och annan småel.

Det här kan du lämna på återvinningscentralen i Öjersjö

Batterier, bekämpningsmedel, lösningsmedel, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, mobiltelefoner, målarfärg, spillolja, tv-apparater och annan större hemelektronik, kylmöbler/vitvaror, brödrostar och annan småel.

Det här kan du lämna till ”samlaren”

Samlaren finns på Allum (utanför Ica i rummet för återvinning) och hos Sävedalens belysning. Följande kan du lämna här: Batterier, glödlampor, lågenergilampor, andra smålampor, lysrör (endast i Sävedalen), mobiltelefoner och annan småelektronik som till exempel rakapparater och eltandborstar.

Det här gäller för eternit (asbest)

Eternit är skivor av asbest och ska hanteras med stor varsamhet. Intakta skivor som sitter på fasad eller tak innebär ingen hälsofara. Om en skiva skadas frigörs ett asbestdamm, små fibrer som kan tränga ned i lungorna och skada lungvävnaden. Läs mer om eternit & asbest här.  Vid yrkesmässig hantering av eternit/asbest ställs hårdare krav. För mer information se arbetsmiljöverkets webbplats.