I dag slänger varje person i Sverige cirka 500 kilo per år. För en hållbar framtida samhällsutveckling och att bibehålla en så god livsmiljö som möjligt arbetar Partille kommun för att ökad produktåteranvändning och materialåtervinning – och att samtidigt minska mängden avfall som måste tas om hand för deponi eller destruktion.

I princip återanvänds eller återvinns allt som lämnas in på något sätt. I första hand genom återanvändning och återvinning v material. Men det kan även handla om att ta vara på energiinnehållet i avfallet för att tillverka el och fjärrvärme.  I sista hand, och i undantagsfall, går avfallet till deponi.

sopor.nu finns en snabbguide om hur du sorterar ditt avfall. Webbplatsen är ett samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige, El-Kretsen, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Naturvårdsverket och Recipo.

Återbruk av kläder, saker och byggmaterial

Lämna i återbrukscontainrar på återvinningscentralen

På Öjersjö återvinningscentral finns tre containrar för insamling av kläder, saker och byggmaterial för återanvändning genom Emmaus Björkå, Myrorna och Återbruket. Kläderna och sakerna ska förstås vara fungerande, hela och rena vid inlämnandet.

Emmaus Björkå tar emot kläder, skor och textilier som inte är fuktiga eller förstörda av oljor eller kemikalier. Kläder och textilier som inte kan återanvändas skickas vidare för materialåtervinning.

Lämna till second handbilen

Second handbilen kommer till bestämda platser i Partille för insamling två gånger per år. Den hämtar saker som du tröttnat på och vill ge bort, som kläder, dukar, väskor, böcker, spel eller liknande. Sakerna ska vara hela, rena och inte större än vad en person kan bära. Allt som samlas in lämnas vidare till en hjälporganisation.

Second handbilen följer med farligt avfall-bilen.Turerna körs på kvällen för att så många som möjligt ska kunna komma till bilen. Turlista för second handbilen och farligt avfall-bilen

Skänk till organisation med second handförsäljning

Östhjälpen i Partille tar man också emot kläder, husgeråd och möbler som du vill bli av med. Genom att skänka dina saker till en organisation med second handförsäljning ger du andra personer möjlighet att glädjas av dina gamla grejor och bidrar till ett hållbarare samhälle.

Återbrukshylla i grovsoprummet?

En del fastighetsägare erbjuder sina hyresgäster möjlighet att sortera ut saker för återbruk i grovsoprummet. Andra erbjuder hämtning ett par gånger per år. Fråga din fastighetsägare hur det fungerar där du bor.

Åk till Kretsloppsparken i Alelyckan

Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg kan du lämna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror och andra saker till låga priser. Ett riktigt bra exempel på kretslopp i praktiken.

Återvinning av batterier, elprylar, lampor och mobiltelefoner

Innehåll i uttjänta batterier och många komponenter i trasiga mobiltelefoner, elprodukter och lampor kan återanvändas och återvinnas i nya produkter. Här kan du lämna dina gamla batterier och elprylar.

Batteriholken

Batteriholkar finns på flera återvinningsstationer i Partille. Där kan du lämna dina uttjänta småbatterier för återvinning. På batteriåtervinningens webbplats finns adresser till alla batteriholkar i Partille.

Butiker som säljer elprodukter

Enligt lagen om producentansvar har butiker som säljer elprodukter skyldighet att ta emot uttjänta elprodukter från konsumenter. Detta gäller:

  • Större butiker med elektronikförsäljning på en yta från 400 kvadratmeter och uppåt tar emot alla typer av uttjänta mindre elprodukter. Till exempel elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak så länge yttermåttet är 25 centimeter eller mindre.

  • För övriga butiker gäller principen en mot en, det vill säga när du köper en ny produkt har du möjlighet att lämna en motsvarande gammal produkt i butiken. Till exempel tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak.

Samlaren

Samlaren är ett skåp där du kan lämna batterier, glödlampor och lågenergilampor och mindre elektronikprylar som hörlurar och mobiltelefoner. Avfallet hämtas av Renova. Sådan skåp finns utanför ICA Maxi i Allum, i rummet för återvinning, och hos Sävedalens belysning, på Göteborgsvägen 69.

Återvinning av glas, kartong, metall och tidningar

Återvinningsstationen

Återvinningsstationer för återvinning av tidningar och för glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar finns på 31 platser i kommunen. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för avfallsbehållarna på stationerna och att de töms regelbundet.

Återvinning av grovavfall

På Öjersjö återvinningscentral kan du lämna merparten av ditt grovavfall för återvinning. Men det finns några produkter vars hantering styrs av särskilda bestämmelser som gör att vi inte kan ta emot dem på återvinningscentralen:

  • Asbest och eternit: Kan enbart kan lämnas i särskilda behållare på Tagene återvinningscentral och Tagene deponi i Göteborg.  Läs mer om inlämning av asbest och eternit på Renovas webbplats. Läs mer om hantering av asbest och eterntit.

  • Däck: Lämnar du till närmaste däckhandlare som enligt lagen om produktionsansvar är skyldig att ta emot däck utan kostnad för konsumenten. Är däcken monterade på fälg har däckhandlaren dock rätt att ta ut en ersättning för avmontering.

Beställ container för hämtning av grovavfall

Du kan hyra en container eller storsäck från Renova för hämtning av tungt och skrymmande hushållsavfall. Till exempel möbler, cyklar och trädgårdsavfall.

Se Renovas paketlösningar för containerbeställning här. Beställningen görs direkt via Renovas webbplats. Eller via telefonnummer: 031-61 85 00.

Container för bygg- och rivningsavfall

Behöver du beställa en container för hämtning av ditt bygg- eller rivningsavfall? Kontakta valfri entreprenör på marknaden.

Invasiva växtarter ska lämnas på ÅVC

På grund av invasiva växtarters förmåga att spridas och orsaka stora skador, behöver frökapslar, växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat på återvinningscentralen i Öjersjö för minimera risken att arterna sprids vidare.

Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka och sidenört läggas med övrigt trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter ska istället lämnas inpackade i förslutna sopsäckar som sedan läggs i containern för brännbart.

Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Vilka fordon kan köra in på återvinningscentralen?

Fordon med en tjänstevikt på max 3,5 ton får besöka återvinningscentralen. Vid varje tillfälle får avfall motsvarande en normal släpkärra lämnas. Avfall som transporteras på öppen släpkärra ska packas och övertäckas på ett sådant sätt så att avfallet inte kan åka av kärran och orsaka nedskräpning eller osäkerhet för andra trafikanter.

Företag får inte lämna farligt avfall

Inget farligt avfall från företag får lämnas på återvinningscentralen i Öjersjö. Läs mer om farligt avfall här. Läs mer om Farligt avfall på företag här. Återvinningscentralen kan inte heller ta emot  större mängder verksamhetsavfall, till exempel byggavfall och schaktmassor. Företaget ska då istället kontakta ett företag i avfallsbranschen som tar hand om sådant avfall.

ÅVC-kort behövs på återvinningscentralen

Med återvinningskortet har boende i lägenhet rätt till fem fria besök på återvinningscentralen per år och boende i villa har rätt till tio fria besök om året. ÅVC-kortet är även giltigt på återvinningscentralerna i Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum och i Mölndal. 

ÅVC-kortet står på en person, men kan användas av alla i som tillhör hushållet. Kostnaden för fribesöken ingår i renhållningstaxan som betalas anti

ngen via hyran eller via avfallsavgiften om du är villaägare.

Som företagare har du rätt till tre fribesök på återvinningscentralen mot uppvisande av ditt företagskort. Kostnaden för fribesöken ingår ditt företags avfallsabonnemang. Företagskortet får endast användas av anställda i företaget.

Om du vill göra ytterligare besök på återvinningscentralen utöver dina fria besök debiteras kortinnehavaren enligt kommunens avfallstaxa när du passerar bommarna vid centralen.