I februari ändras hämtningsdagen för ditt hushållsavfall. Förändringen innebär även att matavfall och restavfall i fortsättningen hämtas på samma dag. På så sätt blir Renovas körningar i Partille både effektivare och miljövänligare.
  • Din nya hämtningsdag och från vilken vecka ändringen gäller anges i ett informationsutskick till dig från Renova i slutet av januari.
  • Om den första hämtningsdagen för ditt restavfall flyttas mer än tre vardagar framåt, hämtar vi en extra gång utan extra kostnad.

    För stora kunder med hämtning av hushållsavfall, som företag och verksamheter, hämtar vi en extra gång utan extra kostnad om hämtningsdagen flyttas fram mer än två dagar.

Beställning av matavfallspåsar

Du som har ett abonnemang med utsortering av matavfall, kan beställ nya papperspåsar genom att klämma fast en oanvänd papperspåse under locket på ditt sopkärl eller knyta fast en vanlig påse på handtaget. Då levererar Renova en ny bunt påsar vid nästa tömning.

Papperspåsar för matavfall finns även att hämta i kundcenter i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 eller på Öjersjö återvinningscentral, Landvettervägen 90.

Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill ha matavfallspåsar beställer det kostnadsfritt via Partille kundcenter.

Placera sopkärlet rätt

Sopkärlet ska vara placerat med hämtningshandtaget och hjulen vända utåt mot vägen. Det underlättar arbetet för renhållningsarbetarna som inte behöver vrida och vända kärlet när de hämtar soporna.

Vintertid är du även ansvarig att skotta och halkbekämpa chaufförernas dragväg fram till kärlen, så att kärlen kan dras till och från sopbilen utan hinder i form snö eller snövallar.

Om du inte skottat och halkbekämpat dragvägen, registreras det som en avvikelse och din hämtning uteblir. Du har dock möjlighet att beställa en extra tömning som faktureras enligt kommunens avfallstaxa.

Anmäl utebliven hämtning

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad tid går det att använda vår e-tjänst Anmälan av utebliven tömning av avfallskärl. Men avvakta med din anmälan minst ett dygn efter att ordinarie tömning skulle ha utförts.

Frågor om din avfallshämtning

Kontakta Partille kundcenter med dina frågor. E-post: kundcenter@partille.se Telefonnummer: 031-792 10 00.