I midsommarveckan ändras hämtningsdagarna för hushållsavfall i Partille. Ta del av Renovas körschema i Partille vecka 25 för att se när dina sopor hämtas.

I samband med påsk, 1 maj och midsommarafton ändras hämtningsdagarna för hushållsavfall (matavfall och restavfall) i Partille. I samband med Kristi himmelsfärdsdag och nationaldagen hämtas avfallet enligt ordinarie veckodagar.

Påsken pågår från skärtorsdagen den 18 april till annandag påsk den 22 april och infaller vecka 16 och 17 i år. Onsdagen den 1 maj infaller vecka 18. Midsommarafton den 22 juni infaller vecka 25. Kristi himmelsfärdsdag och nationaldagen infaller vecka 22 respektive 23.

Så ändras hämtningen

Röda veckor nedan innebär att hämtningsdagarna är ändrade.

Ordinarie

Vecka 16

Vecka 17

Måndag Söndag 14/4 Tisdag 23/4
Tisdag Måndag 15/4 Tis 23/4 eller ons 24/4
Onsdag Tisdag 16/4 Ons 24/4 eller tor 25/4
Torsdag Onsdag 17/4 Tor 25/4 eller fre 26/4
Fredag Torsdag 18/4 Fredag 26/4

Ordinarie

Vecka 18

Vecka 22

Måndag Söndag 28/4 Måndag 27/5
Tisdag Måndag 29/4 Tisdag 28/5
Onsdag Tisdag 30/4 Onsdag 29/5
Torsdag Torsdag 2/5 Torsdag 30/5
Fredag Fredag 3/5 Fredag 31/5

Ordinarie

Vecka 23

Vecka 25

Måndag Måndag 3/6 Måndag 17/6
Tisdag Tisdag 4/6 Mån 17/6 eller tis 18/6
Onsdag Onsdag 5/6 Tis 18/6 eller ons 19/6
Torsdag Torsdag 6/6 Ons 19/6 eller tor 20/6
Fredag Fredag 7/6 Torsdag 20/6

Placera sopkärlet rätt

Sopkärlet ska vara placerat med hämtningshandtaget och hjulen vända utåt mot vägen. Det underlättar arbetet för renhållningsarbetarna som inte behöver vrida och vända kärlet när de hämtar soporna.

Vintertid är du även ansvarig att skotta och halkbekämpa chaufförernas dragväg fram till kärlen, så att kärlen kan dras till och från sopbilen utan hinder i form snö eller snövallar.

Om du inte skottat och halkbekämpat dragvägen, registreras det som en avvikelse och din hämtning uteblir. Du har dock möjlighet att beställa en extra tömning som faktureras enligt kommunens avfallstaxa.

Beställning av matavfallspåsar

Du som har ett abonnemang med utsortering av matavfall, kan beställ nya papperspåsar genom att klämma fast en oanvänd papperspåse under locket på ditt sopkärl eller knyta fast en vanlig påse på handtaget. Då levererar Renova en ny bunt påsar vid nästa tömning.

Papperspåsar för matavfall finns även att hämta i kundcenter i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 eller på Öjersjö återvinningscentral, Landvettervägen 90.

Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill ha matavfallspåsar beställer det kostnadsfritt via Partille kundcenter.

Anmäl utebliven hämtning

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad tid går det att använda vår e-tjänst Anmälan av utebliven tömning av avfallskärl. Men avvakta med din anmälan minst ett dygn efter att ordinarie tömning skulle ha utförts.

När din anmälan hanteras görs en bedömning om tömning ska ske utan extra kostnad, eller om det finns avvikelser som innebär att du som kund behöver betala för att en extra tömning blir utförd. Till exempel felaktig placering av avfallskärl. Om du anser att beslutet är felaktigt, kan ärendet fördelas vidare till avfallsansvarig i Partille kommun som tillsammans med Renova gör en ny bedömning.

Frågor om din avfallshämtning

Kontakta Partille kundcenter med dina frågor. E-post: kundcenter@partille.se Telefonnummer: 031-792 10 00.