Sophämtningen i Partille kommun sköts av RenoNorden. Det finns tre olika abonnemang för hushållssopor. Ju mer du sorterar och återvinner, desto lägre blir kostnaden. Därför vinner både miljön och du på att sortera mera. Med hjälp av ditt matavfall kan vi utvinna biogas och biogödsel. Du hittar våra avgifter i kommunens renhållningstaxa.

Alternativ för sophämtning:  

Sortera ut matavfallet. 

Om du väljer detta alternativ får du två kärl vid fastigheten. Ett brunt och ett grönt. I abonnemanget ingår också bruna papperspåsar och en påshållare. Du lägger ditt matavfall i en brun papperspåse i det bruna matkärlet. Matavfallet blir då till biogas och biogödsel. Ditt gröna kärl behåller du för restavfall. Detta avfall eldas upp. I Partille kommun är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn, eftersom ledningsnätet inte är anpassat för detta och risken för stopp är stor.

Hemkompostera.

Du sorterar ut allt ditt matavfall och lägger i en skadedjurssäker varmkompost. Du står själv för inköp, skötsel och utrustning när det gäller komposten. Du får ett grönt kärl från oss som du använder för ditt övriga restavfall.

Blanda alla hushållssopor i ett kärl.

Möjligheten finns fortfarande att slänga ditt matavfall tillsammans med övriga hushållssopor i ditt gröna sopkärl. Väljer du att inte sortera ut ditt matavfall, blir avgiften ungefär dubbelt så hög.

Då kommer sopbilen

När du flyttar in får du information om vilka dagar dina sopor hämtas. Om du är osäker på vilken dag som gäller kan du gå in på RenoNordens webbplats och titta i deras tömningskalender eller kontakta RenoNordens kundtjänst via telefon: 031 30 00 704 eller e-post: kundtjanst.partille@renonorden.se. I samband med helger kan det bli ändrade hämtningsdagar. Om ditt kärl inte har blivit tömd på anvisad tid kontakta RenoNordens kundtjänst.

Så kan du ändra ditt hämtningsintervall

Om allt matavfall sorteras ut på ett korrekt sätt har du möjlighet att ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfall. Blanketten hittar du här. Om du ska flytta kan du säga upp alla abonnemang för renhållning, vatten och avlopp med hjälp av en anmälan. Kontakta vårt kundcenter för att få hjälp med detta.

Dela avfallsbehållare med grannen

Är ni två grannar med närbelägna fastigheter kan ni ansökan om gemensam avfallsbehållare, om avfallsmängden kan rymmas i en behållare av den storlek som normalt används i området. Ansökan ska skriftligen lämnas till bygg- och miljönämnden. Blanketten hittar du här.

Ditt matavfall blir biogas och biogödsel 

Det finns två sätt att se på matavfall: som skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som en resurs. Vi vill bli en ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv. Läs mer om matavfall här.