Vi arbetar för att minska mängden avfall, återanvända det som går och återvinna så mycket som möjligt av resten. Här hittar du information om vad du ska göra med ditt hushållsavfall, hur du sorterar och var du ska lämna det farliga avfallet.

Kommunen ansvarar för all hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtning utförs på entreprenad av RenoNorden och slamtömning och farligt avfall sköts av Renova. För återvinningsstationerna ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

På den här sidan har vi samlat det som vi oftast får frågor om när det gäller avfall och återvinning. Du kan läsa mer om sophämtningmatavfallkompostering, återvinning, trädgårdsavfall, farligt avfall och slamtömning via länkarna.

Besök kommunens återvinningscentral

Partilles återvinningscentral hittar du på Landvettervägen 90 i Öjersjö (se karta till höger). Där kan både privatpersoner och företag i Partille kommun lämna grovavfall. Telefonnumret dit är: 031-792 12 10. Öppettiderna är: måndag 8-18, tisdag och onsdag 12-18, torsdag 12-19, fredag 12-16, lördag 8-15. Centralen är stängd på söndagar och andra helgdagar, så kallade röda dagar. Se vilka dagar som har avvikande öppettider här.

Skaffa återvinningskort

För att komma in på återvinningscentralen måste du ha med dig ditt återvinningskort (ÅVC-kort). Om du inte redan har det kan du ansöka om ett här. Kortet skickas till dig med posten. Du kan även kontakta vårt kundcenter för att få hjälp med beställningen. Varje hushåll får efter ansökan ett återvinningskort som är giltigt även i Göteborg, Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum och Mölndal. Behöver du ytterligare kort, har tappat ditt kort eller fått det stulet och vill spärra det, är du också välkommen att kontakta kundcenter. Vi tar ut en avgift för extra kort enligt vår renhållningstaxaLäs gärna mer om återvinningskorten och återvinningen i kommunen här.

Hitta din närmaste återvinningsstation

I kommunen finns återvinningsstationer för förpackningar och tidningar på ett flertal platser. Du hittar din närmaste återvinningsstation här. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för avfallsbehållarna på stationerna och att de töms regelbundet. Rapportera synpunkter om en specifik återvinningsstation här. Läs gärna mer på Förpackning och tidningsinsamlingens (FTI:s) webbplats.

Så funkar det med sophämtning

I Partille finns tre olika abonnemang för hushållssopor. Ju mer du sorterar och återvinner, desto lägre blir kostnaden. Därför vinner både miljön och du på att sortera mera. Med hjälp av ditt matavfall kan vi utvinna biogas och biogödsel.

Alternativ för sophämtning:

Sortera ut matavfallet.

Om du väljer detta alternativ får du två kärl vid fastigheten. Ett brunt och ett grönt. I abonnemanget ingår också bruna papperspåsar och en påshållare. Du lägger ditt matavfall i en brun papperspåse i det bruna matkärlet. Matavfallet blir då till biogas och biogödsel. Ditt gröna kärl behåller du för restavfall. Detta avfall eldas upp och blir el och fjärrvärme. I Partille kommun är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn, eftersom ledningsnätet inte är anpassat för detta och risken för stopp är stor.

Hemkompostera.

Du sorterar ut allt ditt matavfall och lägger i en skadedjurssäker varmkompost. Du står själv för inköp, skötsel och utrustning när det gäller komposten. Du får ett grönt kärl från oss som du använder för ditt övriga restavfall.

Osorterat  dubbelt så dyrt.

Blanda alla hushållssopor i ett kärl. Möjligheten finns fortfarande att slänga ditt matavfall tillsammans med övriga hushållssopor i ditt gröna sopkärl. Väljer du att inte sortera ut ditt matavfall, blir avgiften ungefär dubbelt så hög.

 

Då kommer sopbilen

När du flyttar in får du information om vilka dagar dina sopor hämtas. Om du är osäker på vilken dag som gäller kan du gå in på RenoNordens webbplats och titta i deras tömningskalender eller kontakta RenoNordens kundtjänst via telefon: 031 30 00 704 eller e-post: kundtjanst.partille@renonorden.se. I samband med helger kan det bli ändrade hämtningsdagar. Om ditt kärl inte har blivit tömd på anvisad tid kontakta RenoNordens kundtjänst.

Lämna farligt avfall och second hand-prylar

Med farligt avfall-bilen och second hand-bilen vill vi underlätta för dig i vardagen. Farligt avfall-bilen kommer till bestämda platser i Partille för insamling, fyra gånger per år. Vid två tillfällen kommer även second hand-bilen till samma plats. Här hittar du turlistan för bilarna 2017. Turerna körs på kvällen för att så många som möjligt ska kunna komma till bilen.

Exempel på farligt avfall

Exempel på farligt avfall som kan lämnas är färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel, lampor, lysrör, batterier, mindre el- och hushållsprodukter. Det är bara hushållen i Partille som får lämna sitt farliga avfall här, alltså inte företag eller andra verksamheter. Självklart går det även bra att lämna sitt farliga avfall på återvinningscentralen i Öjersjö. Vitvaror och annat större elektronikavfall måste av utrymmesskäl alltid lämnas på återvinningscentralen. Läs mer om farligt avfall här.

Exempel på secondhand saker

Till second hand-bilen kan du till exempel lämna kläder, dukar, väskor, böcker, spel eller liknande. Sakerna ska vara hela och inte större än vad en person kan bära. Allt som samlas in lämnas vidare till en hjälporganisation. Läs mer om återvinning och återanvändning här.

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall

Du som vill att vi tar hand om ditt trädgårdsavfall kan teckna ett abonnemang för detta. Du kan välja kärl i två storlekar, 240 eller 370 liter. Abonnemanget är löpande och gäller tills du säger upp det. Kärlet töms varannan vecka under perioden mars till november. Hur mycket det kostar kan du läsa om i vår renhållningstaxa. Beställer gör du via vårt kundcenter. Turlista för hämtning av trädgårdsavfall 2017. Se vilket hämtningsområde du tillhör. Om du har frågor är du välkommen att kontakta RenoNordens kundtjänst via telefon: 031 30 00 704 eller e-post: kundtjanst.partille@renonorden.se.

Vad är det för kostnader för avfall?

Avfall och återvinning är helt taxefinansierad och verksamheten är inte vinstdrivande. Detta innebär att inga skattemedel finansierar vårt arbete eller våra investeringar. Den avgift du betalar för ditt avfallsabonnemang används för att finansiera sophämtning, drift av återvinningscentralen, behandling av hushållsavfall och farligt avfall samt administration och information.

Vår renhållningstaxa hittar du här.

Fakturering sker i normalfallet varje kvartal. Betalas inte fakturan i tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Vid utebliven betalning spärras återvinningskortet.

Betala gärna via autogiro, blankett för ansökan hittar du här. Sänd in till Partille kommun, Autogiro, 433 82 Partille. Du kan även ansöka om e-faktura via din internetbank.

Vid ägarbyte fyll i blanketten för flyttanmälan avseende vatten, avlopp och hushållsavfall.

Vad finns det för regler kring avfall?

Göteborgsregionen har antagit en gemensam regional avfallsplan A2020, avfallsplanen beskriver hur kommunerna ska arbeta tillsammans för att förbättra sin avfallshantering fram till år 2020. De kommuner som berörs är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Partille kommun har även tagit fram en kommunspecifik bilaga till A2020. Bilagan syftar till att beskriva Partille kommuns nuläge på avfallsområdet och Partille kommuns förutsättningar att nå målen i den regionala avfallsplanen.

All hantering av avfall i kommunen utgår från bestämmelserna i miljöbalken och avfallsförordningen, föreskrifter om avfallshantering i andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar. Läs mer om lagar och regler om avfall på Naturvårdsverkets webbplats.

Utöver dessa författningar gäller Partille kommuns föreskrifter om avfallshantering. Samhällsbyggnadskontoret äger dessutom rätt att utfärda kompletterande anvisningar.

Objudna gäster

När det är varmt ute kan det ibland bli problem med flugor och dålig lukt i matavfallskärlet. Det finns några knep för att undvika detta.

  • Ställ kärlet på en skuggig plats och kör fram det när det är dags för tömning.
  • Försök få matavfallet så torrt som möjligt: Torrskala frukt och grönsaker. Låt blött avfall rinna av innan du lägger det i påsen.
  • För att matavfallet ska bli torrare kan man blanda i lite hushållspapper, tidningspapper eller riven äggkartong i påsen som suger upp vätska.
  • Skölj räkskal och fiskrens, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Förvara paketet med skaldjursrester i frysen om det är långt till nästa tömning av kärlet.
  • Byt papperspåse ofta och glöm inte att stänga den ordentligt innan du lägger den i kärlet.
  • Rengör kärlet, gärna med lite ättika runt kanten och i botten. Du kan också strö lite trädgårdskalk i kärlet. Flugor gillar varken ättika eller kalk.