Är du intresserad av att arbeta med barn och verka för deras möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar? Är du en ansvarsfull, lugn och flexibel person som har förmågan att inspirera och stödja barn? Då är barnskötarutbildningen något som skulle passa dig.

Om utbildningen

Trygghet, omsorg och utomhuslek är viktiga delar för att ge barnen en stimulerande vistelse på förskolan medan föräldrarna arbetar. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Att ha en positiv barnsyn och tro på deras möjligheter är en viktig del av arbetet.

Du får kunskaper om barns utveckling och lärande samt hur man arbetar utifrån förskolans läroplaner med till exempel pedagogiskt arbete och skapande verksamhet. I arbetet är det viktigt att fånga upp barnens fantasi och utgå från deras intressen.

Ansökan

Denna utbildning är inte sökbar för närvarande.

Utbildningsform

Utbildningen genomförs som heltidsstudier. Klassrumsundervisning varvas med praktiska inslag och flexibla studieformer. Utbildningen har ett flexibelt upplägg vilket innebär färre lärarledda lektioner och mycket egna studier mellan träffarna. God datorvana krävs då lärplattform samt andra digitala verktyg används i utbildningen.

APL

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsplatsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. 

Har du redan erfarenhet från förskolan kan det finnas möjlighet för dig att få validera dina kunskaper.

Studieperioder

Utbildningen startar 7 januari 2019 och avslutas 28 februari 2020 med sommaruppehåll från och med 6 juli till och med 4 augusti.

Plats för utbildningen

Vuxenutbildningen i Partille Kulturum (Gamla Kronvägen 56).

Utbildningen är upplagd som en flexutbildning vilket innebär färre lärarledda lektioner samt mycket egna studier mellan träffarna.

Kostnader för eleven

Kostnader för litteratur med mera tillkommer med cirka 2000 till 4000 kronor för hela utbildningen.

Informationsmöte

Du som är aktuell för utbildningen kallas till ett informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till utbildningen.

Behörighet

Du som saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig den är också behörig att läsa den. 

Du ska även ha godkänt i följande kurs på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Övrigt

  • God datorvana
  • Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs