Den 14 och 15 november 2019 genomförs urvalsprov i Partille. Alla behöriga sökande kommer från och med den 2 november kunna anmäla sig till ett provtillfälle under någon av dessa dagar.

Urvalsprov genomförs när det finns fler behöriga sökande än antal utbildningsplatser och har till uppgift att rangordna de sökande så att de med högst poäng blir antagna till utbildningen. Urvalsprovet kräver inga särskilda förberedelser och består av följande delar:

*Skriftligt prov i svensk ord- och läsförståelse.
*Skriftligt prov i kvantitativa resonemang, diagram, tabeller, kartor samt spatial förmåga.
*Muntligt prov i kommunikativ förmåga.