Komvux erbjuder både grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning

Denna utbildning ska ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att möjliggöra fortsatta studier eller delta i arbetslivet.

I Partille kommun erbjuds följande kurser i januari och augusti

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska som andraspråk

Övriga kurser kan sökas hos annan kommun

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Individuell studieplan

För att studieresultaten ska bli så goda som möjligt, kan du tillsammans med studie- och yrkesvägledare skapa en individuell studieplan - ett dokument som innehåller målen med dina studier och vägen dit.

Ansökan

Ansökan till grundläggande vuxenutbildning kan göras i vårt websystem. Om du är ny inom vuxenutbildningen bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare för studieplanering och vägledning. Behöver du fortsätta med en kurs måste du söka om kursen. Det är viktigt att du avslutar kursen med betyg.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om du inte har annan ekonomiskt ersättning.

Gymnasial vuxenutbildning

Partille kommun har avtal med Göteborgs Stad om fristående kurser och kurspaket (yrkesutbildningar). Prioritering görs utifrån vuxenutbildningsförordningen regler och kommunens ekonomiska ram för verksamheten. Vuxenutbildningen anordnar också utbildningar i egen regi, exempelvis en yrkesutbildning som leder till jobb som undersköterska eller stödassistent.

Det finns flera studieformer och utbildningsanordnare

Till flex- och distanskurser sker det kursstart var femte vecka och till gruppundervisning och kurspaket (yrkesutbildningar) sker det fyra starter per år. Lärlingsutbildningar i Göteborg omfattas inte av samarbetsavtalet.

Ansökan, kursutbud med mera

Information om ansökan, kursutbud, aktuella ansökningstider och kursstarter hittar du på Göteborg stads webbplats. Du kan även ansöka till regionala yrkesutbildningar (yrkesvux) via Göteborgsregionens webbplats (GR).

Information om godkännande av ansökan

Information på studerandekontot eller per mail om att hemkommunen måste godkänna ansökan gäller inte dig som är folkbokförd i Partille.

Studievägledare

Behöver du hjälp med studieplanering och vägledning är du välkommen att kontakta våra studievägledare.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om du inte har annan ekonomiskt ersättning.

Rätt till komvux

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

• grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
• en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
• grundläggande behörighet till yrkeshögskola
• en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.
Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.