Komvux erbjuder både grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning

Denna utbildning ska ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att möjliggöra fortsatta studier eller delta i arbetslivet.

I Partille kommun erbjuds följande kurser i januari och augusti

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska som andraspråk

Övriga kurser kan sökas hos annan kommun

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Individuell studieplan

För att studieresultaten ska bli så goda som möjligt, kan du tillsammans med studie- och yrkesvägledare skapa en individuell studieplan - ett dokument som innehåller målen med dina studier och vägen dit.

Ansökan

Ansökan till grundläggande vuxenutbildning kan göras i vårt websystem. Om du är ny inom vuxenutbildningen bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare för studieplanering och vägledning. Behöver du fortsätta med en kurs måste du söka om kursen. Det är viktigt att du avslutar kursen med betyg.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om du inte har annan ekonomiskt ersättning.

Gymnasial vuxenutbildning

Partille kommun har avtal med Göteborgs Stad om fristående kurser och kurspaket (yrkesutbildningar). Prioritering görs utifrån vuxenutbildningsförordningen regler och kommunens ekonomiska ram för verksamheten. Vuxenutbildningen anordnar också utbildningar i egen regi, exempelvis en ny yrkesutbildning som leder till jobb som undersköterska eller stödassistent. Du kan ansöka fram till den 18 november.

Det finns flera studieformer och utbildningsanordnare

Till flex- och distanskurser sker det kursstart var femte vecka och till gruppundervisning och kurspaket (yrkesutbildningar) sker det fyra starter per år. Lärlingsutbildningar i Göteborg omfattas inte av samarbetsavtalet.

Ansökan, kursutbud med mera

Information om ansökan, kursutbud, aktuella ansökningstider och kursstarter hittar du på Göteborg stads webbplats. Du kan även ansöka till regionala yrkesutbildningar (yrkesvux) via Göteborgsregionens webbplats (GR).

Information om godkännande av ansökan

Information på studerandekontot eller per mail om att hemkommunen måste godkänna ansökan gäller inte dig som är folkbokförd i Partille.

Studievägledare

Behöver du hjälp med studieplanering och vägledning är du välkommen att kontakta våra studievägledare.

Antagning till kurser/kurspaket

Gymnasial vuxenutbildning är ingen rättighet för individen, utan det är hemkommunen som beslutar om utbud, organisation och ekonomisk ram för verksamheten. Vi följer vuxenutbildningsförordningen om att de med kortast utbildning kommer först och därefter de som behöver slutföra sin gymnasiala utbildning och/eller få grundläggande eller särskild behörighet till högskolan.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om du inte har annan ekonomiskt ersättning.