För dig som behöver komplettera hela eller delar av din gymnasieutbildning finns gymnasial vuxenutbildning.

Partille kommun har avtal med Göteborgs Stad om fristående kurser och kurspaket (yrkesutbildningar). Prioritering görs utifrån vuxenutbildningsförordningen regler och kommunens ekonomiska ram för verksamheten. Vuxenutbildningen anordnar också utbildningar i egen regi.

Flera studieformer och utbildningsanordnare

Till flex- och distanskurser sker det kursstart var femte vecka och till gruppundervisning och kurspaket (yrkesutbildningar) sker det fyra starter per år. Lärlingsutbildningar i Göteborg omfattas inte av samarbetsavtalet.

Ansökan, kursutbud med mera

Information om ansökan, kursutbud, aktuella ansökningstider och kursstarter hittar du på Göteborg stads webbplats. Du kan även ansöka till regionala yrkesutbildningar (GRvux) via Göteborgsregionens webbplats (GR).

Information om godkännande av ansökan

Information på studerandekontot eller per mail om att hemkommunen måste godkänna ansökan gäller inte dig som är folkbokförd i Partille.

Studievägledare

Behöver du hjälp med studieplanering och vägledning är du välkommen att kontakta våra studievägledare.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om du inte har annan ekonomiskt ersättning.

Rätt till gymnasial vuxenutbildning

Rätten omfattar utbildningar inom gymnasial vuxenutbildning för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.