Pedagog Partille är en webbplats för pedagoger som vill inspireras och utveckla både sin verksamhet och sin undervisning. Den är till för alla pedagoger och skolledare från förskola till vuxenutbildning.

Sedan lång tid tillbaka har Partilles pedagogiska initiativ och metoder för lärande publicerats digitalt. Detta för att inspirera och ge nya idéer till utveckling för pedagoger, både i Partille kommun och nationellt. Pedagog Partille är en samlingsplats för detta.

Pedagoger delar med sig

Innehållet på Pedagog Partille skapas både i det dagliga pedagogiska arbetet och genom ett kommunövergripande utvecklingsarbete. På det sättet utgör sajten en del av den delningskultur som sedan länge har funnits bland pedagoger i Sverige. En mötesplats för pedagoger, av pedagoger, helt enkelt!

Gilla och följ

Vill du hänga med i vad som händer på Pedagog Partille? Se till att gilla och följa Pedagog Partille på Facebook!