2012, som var premiäråret för Partille Stories och därför var temat Partille. Här kan du hämta inspiration, tips och underlag om du vill upprepa uppdraget med dina elever. Du kan också hitta alla vinnarna och ett par andra riktigt bra bidrag som du kan ha nytta av i din undervisning.

Det var tvunget att på något sätt finnas en koppling till Partille, antingen genom en huvudkaraktär eller en miljö. För att spetsa till skrivprocessen utmanade vi eleverna att slumpa fram en av sina karaktärer genom Rädda Barnens kampanj Livets Lotteri.

Om du väljer att arbeta med Partille stories tema fantasy så vill vi gärna se resultatet. Dela gärna! Vi kan hjälpa till att utveckla och sprida ert arbete.

Förslag på anpassningar av uppdraget
Eleverna fick alltså i uppdrag att skriva en text med koppling till Partille. Vissa valde att utgå ifrån en karaktär som levt hela sitt liv i kommunen medan andra valde att porträttera personer som drömmer om att en dag komma till det trygga och välmående landet Sverige och av en slump blir placerade i Partille. Vi valde att ge eleverna ganska fria tyglar utifrån den inramningen eftersom Partille är ett elevnära tema. Så klart finns det de som behöver mer vägledning. Några lärare som arbetade med de yngre eleverna valde att skriva en gemensam start antingen i form av att göra en rik tankekarta med gemensamma förslag eller genom att skriva första kapitlet tillsammans. Det är upp till dig om du vill göra likadant. Det hade varit intressant att tillsammans med eleverna processa fram en gemensam händelse och sedan låta eleverna gå vidare och skriva olika berättelser utifrån en gemensam grund. Det är helt öppet för dig att anpassa skrivuppdraget utifrån dina elever och er verksamhet!

Använd tidigare bidrag som goda exempel
Till Partille Stories 2012 lämnades ungefär 40 finalister in. Några av dem är riktigt goda exempel som du med fördel kan använda i din undervisning. För en del av en formativ undervisning handlar ju om att ge elever goda exempel som ni tillsammans kan analysera. Det handlar, som professor Dylan William beskriver som "näsa för kvalitet".

Alla bidragen har vunnit sina klassomröstningar. Några av dem har vunnit hela Partille Stories. Vad tror ni det var som fångade så många läsare? Hur upplever ni berättelsens karaktärer? Vilka frågor skulle du vilja ställa till författaren? Bidragen finns både i utskriftsvänligt och i skärmvänligt format. 

Varje text finns 

I kategori  1-3:

Vinnare: En tidsmaskin  (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

Partille i framtiden Fia   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)  

Partille i framtiden Ella   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

 

I kategori 4-6:     

Vinnare: Flickan från Gotland   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

Burt   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

Min resa till Partille   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

I kategori 7-9:

Vinnare: Tashia   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

Livets lotteri Indien   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

New York   (Skriv ut)   (Visa på skärmen)

 

Checklista
Här är ett par korta punkter för skrivuppdraget. 

Genre: En skönlitterär berättelse

Miljö: Valfri elevnära miljö men det ska finnas en koppling till Partille på något sätt. Kanske är det en portal till en annan värld som finns någonstans i Partille?

Tid:  Nutid

Huvudperson: Valfritt. Så vida ni inte spånar fram till en gemensam karaktär. 

Bilder: Ja! Producerade av eleven som skrivit berättelsen. Eleven tillåter att bilderna publiceras tillsammans med berättelsen.

Längd: Max 4 A4 med teckenstorlek 12 inklusive bilder.

Vem utser finalisterna: Det gör eleverna och om ni vill även allmänheten (föräldrar, kompisar, andra elever på skolan, etc). 

Hur man utser finalister: Lägg ut finalisterna på er vanliga skolblogg eller Google Site. Var noga med att publicera dem anonymt under tiden ni röstar. 

Frågor och svar

Hur fungerar det med upphovsrätt?

Eftersom uppdraget går ut på att skapa både text och bild som publiceras på nätet så är det aktuellt att diskutera vilken upphovsrätt eleverna har över verket och vilken kontroll de vill ha över det. Allt som skapas runt Partille Stories delar vi under en Creative Commons licens som hindrar att verk används kommersiellt och som förbjuder att verk bearbetas. Vi hoppas, så klart, att alla  lärare och elever ska lära sig mer om bilder och bildrättigheter när de arbetar med Partille Stories. Du kan läsa mer om det här med upphovsrätt på Webbstjärnans hemsida.

Så jobbar du med Livets Lotteri

Livets Lotteri var en kampanj som Rädda Barnen drev kring 2012. Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige och du hamnar sannolikt i ett land med fler problem än där du vuxit upp. Livets Lotteri ville visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Det snappade vi upp och tog in i Partille Stories. Gå in på hemsidan, snurra hjulet och se hur en av dina karaktärer lottas fram någonstans i världen.