Partille Stories är ett läs- och skrivprojekt i samarbete mellan skolor i Partille. Det är fritt för alla kollegor att delta i arbetet så mycket eller lite som var och en vill. Det är det som är det fina. Se det som gemensam planering av undervisning.

Tanken med projektet Partille Stories är att inspirera våra elever till fantasifullt och engagerat skrivande. Ofta blir det så i undervisningen att det som skrivs i skolan stannar i skolan och slutar vara viktigt när lektionen eller arbetsområdet är över. Det vill vi ändra på genom att skapa tillfällen där eleverna får skriva för en konkret mottagare. Genom att gå ihop och göra det här tillsammans över skolgränser får vi automatiskt en större publik: varandra. Bara tanken på att skriva för tusentals jämnåriga är svindlande. För att inte tala om alla andra utanför Partille som läser och röstar på sina favoriter.

Uppdrag 2017 - Kärlek

Mer information kommer så småningom men redan nu kan det vara bra att veta att tema på höstens skrivuppdrag kommer att vara kärlek. Börja fundera på hur ni kan ämnesintegrera, inspireras och samverka så återkommer vi med hur du bokar författarbesök och när det är kick-off!

Uppdrag 2016 - reportage

2016 kommer Partille Stories inspirera elever att ta fram intressanta reportage om människor, platser, händelser och drömmar i Partille. Det finns alla möjligheter att arbeta över ämnesgränserna, fylla på med mediekompetens och jobba med kamratrespons. Så nu gäller det att tänka till - vad vill ni berätta om? Ert sätt att berätta är tämligen fritt. Du kan skriva en text, fotografera, rita egna bilder, designa modeller, filma, göra ljudinspelningar eller något annat inom ramen för journalistik. Vi har som vanligt några få krav:

  • Det ska vara ett reportage från verkligheten. Inget påhittat alltså.

  • Du måste se till att namn, bilder och annat som finns med i reportaget får publiceras publikt.

  • Det ska finnas någon koppling till Partille.

Lärresurser

I år har vi valt ut ett antal författare som även har journalistisk bakgrund för att ni ska få så bra inspiration som möjligt i ert reportagearbete. De har letat lämpliga dagar i sitt schema, för att förenkla bokningen. När du hittat den du vill ha, pratar du dig samman med andra på din skola. Det är mer ekonomiskt, effektivt och roligt om författarna kan vara en hel dag på samma skola. Allt eftersom dagarna blir bokade försvinner de från listan. Läs mer här

Lärresurser

Efter fem år är Partille Stories en institution som varje år lockar tusentals röster från hela landet och många fler läsare. För att få ut mesta möjliga värde för undervisningen har vi skapat ett antal lärresurser för dig som vill gå tillbaka och arbeta med dina elever kring våra tidigare teman. I högermenyn hittar du lärarhandledningar och exempel på högkvalitativa elevtexter.

Finansiering

Tack vare pengar från Skapande Skola har vi de senaste åren haft möjlighet att erbjuda författarbesök till alla, och dessutom skrivardagar för finalisterna och fina klasspriser. När vi en dag inte får dessa pengar får vi lösa inspiration och uppmuntran på andra sätt. Lätt. Vi har ju varandra.

Koppling till läroplanen

I kursplanen för svenskämnet står det:
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.
Alla dessa fem förmågor arbetar du aktivt med under arbetet med Partille Stories. Dessutom kan du såklart beröra centralt innehåll inom i princip alla ämnen, beroende på hur du formar ditt och dina elevers deltagande. Vi tänker t ex att Partille Stories är ett utmärkt sätt att prata om webbpublicering, källkritik, illustrationer, layout, ordval, budskap osv osv.

Frågor och svar

Vilka får delta i Partille Stories?

Vi har delat upp Partille Stories i fyra kategorier; F-3, 4-6, 7-9 och Gymnasiet.
Bidrag ska för enkelhetens skull vara på svenska. Med det sagt, så är det självklart superenkelt att använda skrivuppdraget om du undervisar i engelska, moderna språk eller modersmål. Kör så det ryker!

Var kan vi läsa reportagen?

Alla nominerade reportage, alltså alla finalister finns på partillestories.se. Där finns också alla andra reportage som ville bli publicerade för allmänheten. Läs, njut och rösta!

Hur administreras projektet?

Vi tänker att de skolor som vill får delta, men vi kommer inte att tvinga någon. Som undervisande lärare anmäler du din grupp. Om ni går ihop i arbetslaget går det bra att en lärare gör en gemensam anmälan. Grupper som deltar får själv utforma urvalsprocessen på den egna skolan. Tumregeln är att varje undervisningsgrupp får lämna in en finalist. De lärare som står för anmälan kommer att få ett mail med vidare instruktioner när det närmar sig datum för att skicka in bidragen.

Får jag som pedagog lägga ut elevernas bidrag på vår pedagogiska webbsida?

Ja! Gör det! Vi har inga som helst problem med att ni lägger ut era bidrag på er egna pedagogiska webbsidor. Skicka gärna en länk så hjälper vi till att sprida vidare.

Vad vinner man?

Det varierar från år till år. Det gemensamma är att du som skriver den bästa texten i din kategori vinner ett fint pris till din klass. Vinnande bidrag kommer att bli publicerade i Partille Tidning.

Enligt tradition kommer det också att bli ett passande pris till den klass där vinnaren går. Mer om det senare. Tidigare har det varit ett lajv utifrån vinnartexten, ett besök på en polisstation eller en upplevelse där vinnartexten filmatiseras med hjälp av professionella filmteam och klasskamrater som skådespelare. Alla som utses till finalister vinner en heldag kring skrivande tillsammans med övriga finalister och en riktig författare.

Vad gäller om upphovsrätt?

Partille Stories är en utmärkt start i undervisning om upphovsrätt. Hur funkar det exempelvis med att använda andras bilder för att illustrera sin berättelse? Svaret på frågan handlar om Creative Commons. Kolla gärna Webbstjärnans filmer om du är osäker på vad som gäller! Använd med fördel sidan CCsearch för att hitta material. Tänk på att du också behöver ha med länk till den som tagit bilden.