Unikum är ett webbaserat verktyg för barn, elever, lärare och vårdnadshavare i förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasium, för att stödja processen kring pedagogisk dokumentation, individuella utvecklingsplaner, elevdokumentation och omdömen.

Unikum är ett digitalt verktyg som används som stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och bedömningar kring elevens kunskapsutveckling. 

Varje arbetslag, förskola och skola kan anpassa innehållet med sitt eget material för pedagogisk dokumentation, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. 

Dokumentationen i Unikum används som grund för barnets och elevens utvecklingssamtal.

Logga in

Jag är vårdnadshavare (inlogg med bank-id eller e-id)

Jag är elev (samma användarnamn och lösen som din edu-mail)

Jag är pedagog och anställd i Partille kommun

 

Frågor & svar

Hur ändrar jag kontaktuppgifter i Unikum?

All information i Unikum hämtas från kommunens barn- och elevregister. Behöver du ändra kontaktuppgifter, inkomstuppgifter eller schema alternativt ansöka om eller säga upp ditt barns plats på förskola och fritidshem måste du därför göra dina ändringar där. För att göra dessa ändringar, använd e-tjänsterna nedan:

Varför måste jag legitimera mig?

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för kontroll av bland annat hur kommuner lagrar information. Det är i första hand datalagen och personuppgiftslagen (PUL) som styr regelverket kring detta.

Datainspektionen har givit Sveriges kommuner riktlinjer som omfattar den kategori av webbtjänster där Unikum och e-tjänsterna förskola, fritidshem och skola på webben ingår. 

Enligt riktlinjerna måste webbtjänsterna ha en säker inloggning för att följa gällande lagstiftning. Att vårdnadshavare använder e-legitimation för åtkomst till digitala system och e-tjänster gör att inloggningen kan göras säkrare även för personal.

Behöver jag skaffa e-legitimation?

BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, till exempel på banken, hos Försäkringskassan eller CSN.

Det finns tre olika sorters BankID:

  • BankID på fil
  • BankID på kort
  • Mobilt BankID.

Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver också installera BankID:s säkerhetsprogram eller app som för att ditt BankID ska fungera.

Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

BankID e-legitimation - elektronisk identifiering och underskrift för företag, banker och myndigheter. 

 

Vad gör jag om inloggningen krånglar?

Om du har problem med att logga in med din e-legitimation ska du i första hand kontakta din bank, Telia eller Nordea som har utfärdat e-legitimationen.

Loggar in med e-legitimation från Nordea ska numera använda dig av alternativet Bank-ID.

Om du saknar e-legitimation kan du beställa det via din bank, Telia eller Nordea. Mer information finns under sidan för E-legitimation, i spalten till höger. 

Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in med e-legitimation kan du prova att:

  • byta till annan webbläsare
  • rensa historiken i webbläsaren
  • logga in i inkognito mode.

Om problem kvarstår kontakta kundcenter:

 

Varför får jag inte notiser från Unikum?

För att man som vårdnadshavare ska få meddelande/notiser till sin e-post man  logga in på Unikum och klicka i att man godkänner deras avtal. Först efter detta är gjort fungerar avisering till e-post. Detta gör man bara en gång. Vi rekommenderar att man gör detta moment på en dator (ej mobiltelefon el iPad) då vi har erfarenhet att det fungerar bäst. Har man gjort detta, men problem kvarstår kan e-post från Unikum ibland filtreras som "skräppost", så kika om notiserna kan ha hamnat där av misstag.

Vad ska jag göra som elev om jag inte kan logga in?

Elever använder samma användarnamn och lösenord som till edu-mailen. Om du som elev bytt lösenord, så måste du använda ditt ursprungliga för att kunna logga in på Unikum. Har du siffror i ditt lösenord kan du inte skriva in dem med tangentbordet. Du måste knappa in dem på siffrorna på webbdosan.