Unikum är ett webbaserat verktyg för barn, elever, lärare och vårdnadshavare i förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasium, för att stödja processen kring pedagogisk dokumentation, individuella utvecklingsplaner, elevdokumentation och omdömen.

Unikum är ett digitalt verktyg som används som stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och bedömningar kring elevens kunskapsutveckling. Varje arbetslag, förskola och skola kan anpassa innehållet med sitt eget material för pedagogisk dokumentation, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. Dokumentationen i Unikum används som grund för barnets och elevens utvecklingssamtal.

Logga in mot Unikum

För att logga in på Unikum används olika metoder beroende på roll. Vårdnadshavare loggar in med bank-ID eller e-ID, elever loggar in med samma användarnamn och lösenord som till edu-mailen och pedagoger loggar in via Personalportalen (Framsidan) - e-tjänster.

Om du har problem med att logga in eller andra tekniska bekymmer, se frågor och svar längst ned på denna sida.

Jag är vårdnadshavare

Jag är elev

Jag är pedagog och anställd i Partille kommun

Viktig information till dig som vill ändra kontaktuppgifter i Unikum

All information i Unikum hämtas från kommunens barn- och elevregister. Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, inkomstuppgifter eller schema alternativt ansöka om eller säga upp ditt barns plats på förskola och fritidshem måste du därför göra dina ändringar där. För att göra dessa ändringar, använd e-tjänsterna nedan:

Är du vårdnadshavare för barn i förskola? Använd e-tjänsten Förskola på webben

Är du vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet? Använd e-tjänsten Skola på webben

Frågor & svar

Vill du ändra kontaktuppgifter i Unikum?

Viktig information till dig som vill ändra kontaktuppgifter i Unikum:

All information i Unikum hämtas från kommunens barn- och elevregister. Om du önskar ändra dina kontaktuppgifter, inkomstuppgifter eller schema alternativt ansöka om eller säga upp ditt barns plats på förskola och fritidshem måste du därför göra dina ändringar där. För att göra dessa ändringar, använd e-tjänsterna nedan:

Använd e-tjänsten Förskola på webben om du vårdnadshavare för barn i förskolan.

Använd e-tjänsten Skola på webben om du är vårdnadshavare för barn i skola eller gymnasiet.

Varför får jag inte notiser från Unikum?

För att man som vårdnadshavare ska få meddelande/notiser till sin e-post man  logga in på Unikum och klicka i att man godkänner deras avtal. Först efter detta är gjort fungerar avisering till e-post. Detta gör man bara en gång. Vi rekommenderar att man gör detta moment på en dator (ej mobiltelefon el iPad) då vi har erfarenhet att det fungerar bäst. Har man gjort detta, men problem kvarstår kan e-post från Unikum ibland filtreras som "skräppost", så kika om notiserna kan ha hamnat där av misstag.

Krånglar inloggningen?

Om du har problem med att logga in med din e-legitimation ska du i första hand kontakta din bank, Telia eller Nordea som utfärdat e-legitimationen.

Observera! Du som loggar in med e-legitimation från Nordea ska numera använda dig av alternativet Bank-ID.

Om du saknar en e-legitimation kan du beställa det via din bank, Telia eller Nordea. Mer information finns under E-legitimation i spalten till höger.

 

Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in med e-legitimation kan du prova med att:

1. Om möjligt, byta till annan webbläsare
2. Rensa historiken i webbläsaren
3. Logga in i inkognito mode

 

Om problem kvarstår kontakta Kundcenter 031-792 10 00 för vidare support..

Varför måste man legitimera sig?

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för kontroll av bland annat hur kommuner lagrar information. Det är i första hand datalagen och personuppgiftslagen (PUL) som styr regelverket kring detta. 

Datainspektionen har givit Sveriges kommuner riktlinjer som omfattar den kategori av webbtjänster där Unikum och e-tjänsterna förskola, fritidshem och skola på webben ingår. Riktlinjerna påvisar att dessa tjänster måste ha säker inloggning för att följa gällande lagstiftning. Att vårdnadshavare använder e-legitimation för åtkomst till digitala system och e-tjänster gör att inloggningen kan göras säkrare även för personal.

Behöver du skaffa e-legitimation?

 

BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller CSN. Det finns tre olika typer -  BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID.

Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver  också installera BankID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

Du kan läsa mer om detta på https://www.bankid.com/

Jag är elev och kommer inte in med mina inloggningsuppgifter

Elever loggar in med "webbdosa" (framträder som ett gränssnitt) och använder samma användarnamn och lösenord som till edu-mailen. Om du som elev bytt lösenord, så måste du använda ditt ursprungliga för att kunna logga in på Unikum. Har du siffror i ditt lösenord kan du inte skriva in dem med tangentbordet. Du måste knappa in dem på siffrorna på webbdosan.