När ditt barn har blivit sjuk eller (exempelvis) har ett inbokat vårdbesök ska detta anmälas omgående till förskolan/skolan. Det är av vikt att vårdnadshavare för in korrekta uppgifter i Skola 24. Försäkringskassan utför stickprov med jämna mellanrum för att säkerställa att vårdnadshavare vårdat barn den eller de dagar som vårdnadshavare frånvaroanmält sitt barn i Skola 24.

I Skola 24 kommer endast texten ”Anmäld frånvaro” synas, det framgår inte om barnet är frånvaroanmäld p.g.a. sjukdom eller av (exempelvis) vårdbesök. Annan frånvaroanledning ska hanteras via ledighetsansökan.

Förskola

Om ditt barn blivit sjuk ska detta meddelas till förskolan omgående. Frånvaroanmälan ska göras i Skola 24 samt att vårdnadshavare ringer till förskolan och meddelar detta. Förskolan har ett behov av den personliga kontakten med vårdnadshavare för att få information om vilken sjukdom det rör sig om och om förskolan behöver vidta några åtgärder i samband med det.

Fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Om ditt barn blivit sjuk ska du ska göra en frånvaroanmälan till skolan omgående. Frånvaroanmälan gör du i Skola24. Du som av någon anledning inte kan använda dig av vår digital tjänst, Skola24 kan istället ringa in din frånvaroanmälan. Du hittar all information om Skola24 och telefonnummer för sjuk- och frånvaroanmälan på denna sida.

Grund- och gymnasiesärskola

Om ditt barn blivit sjuk ska du ska göra en frånvaroanmälan till skolan omgående. Så småningom kommer även grund- och gymnasiesärskola använda Skola24:s frånvaroanmälan på webben och i appen. Till dess används enbart de telefonnummer du hittar information om på denna sida.