När ditt barn är sjukt eller är frånvarande från skolan ska vårdnadshavare meddela skolan detta snarast. Sjuk- och frånvaroanmälan sker via en talsvarsfunktion på telefonnummer 031-792 14 09.

Vid sjuk- och frånvaroanmälan anger vårdnadshavare sitt barns personnummer enligt mönstret ååmmddnnnn. Instruktioner ges vid uppringning. Bekräftelse på anmälan skickas ut via sms och/eller e-post. Det är vårdnadshavares ansvar att skolan får rätt uppgifter om e-post och mobiltelefonnummer.  

Anmälan

Sjuk- och frånvaroanmälan måste rapporteras in varje dag barnet är sjukt eller frånvarande. Vet man i förväg att frånvaron kommer att sträcka sig över flera dagar kan man också ange datum enligt de instruktioner man får vid uppringningstillfället. Beviljad ledighet via blankett behöver inte anmälas via talsvar.   

Avbeställa specialkost

Om ert barn har specialkost ska denna avbeställas under de dagar barnet är frånvarande. Kontaktuppgifter till köksmästare fås via kundcenter 031-792 10 00.

Frågor och svar

Kan man göra sjukanmälan via dator?

Ja, sjukanmälan kan göras via datorn via e-tjänsten Skola på webben med e-legitimation. Välj rubriken Anmäl frånvaro.

Fungerar tjänsten då man har skyddat telefonnummer?

Det går inte att sjukanmäla till ovanstående telefonnummer från telefon med skyddat telefonnummer. Då får sjukanmälan istället göras till skolans utbildningsadministratör. Kontakta Kundcenter för telefonnummer till skolans administratör 031-792 10 00.

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Gör så här för att ändra kontaktuppgifter:

1. Logga in på e-tjänst förskola och fritidshem eller Skola på webben för grundskola och gymnasium med e-legitimation
2. Klicka på ”Adressuppgifter” i menyn ovan
3. Ändra uppgifterna i kolumnen ”Mina Kontaktuppgifter”
4. Klicka på ”Bekräfta”

Vilket klockslag måste jag senast göra sjukanmälan?

 

När ditt barn är sjukt eller är frånvarande från skolan ska vårdnadshavare meddela skolan detta så tidigt som möjligt. För elever på gymnasiet måste sjuk- och frånvarorapporteringen göras före klockan 12. Samtal därefter registreras först nästa dag.