Partille kommun har startat ett interkulturellt centrum (IKC) där samtliga nyanlända, oavsett ålder, har en väg in i förskola, skola, gymnasium och vuxenstudier i Partille.

Alla nyanlända ska ta kontakt med interkulturellt centrum för kartläggning och för att slussas vidare till placering i förskola, skola, gymnasium eller vuxenstudier. Blankett för anmälan av skolstart för nyanlända elever finns som PDF  eller som e-tjänst. Du hittar mer information om hur interkulturellt centrum fungerar här.