E-tjänsten Lämna & Hämta gör det möjligt för vårdnadshavare och förskola eller fritidshem att kommunicera digitalt.

Under vårterminen 2017 börjar ett tiotal verksamheter inom förskola och fritidshem i Partille kommun använda e-tjänsten Lämna & Hämta. Tjänsten, som exempelvis möjliggör digital in- och utcheckning på förskola och fritidshem, syftar till att underlätta
kommunikationen mellan vårdnadshavare och verksamhet. Målet är att samtliga förskolor och fritidshem ska använda sig av e- tjänsten Lämna & Hämta till höstterminen 2017.

Kommunikation kan ske via den infotavla som sitter uppsatt i hallen på den avdelning där ditt barn går, eller via webbsida med inloggning för vårdnadshavare via BankId.

Du som vårdnadshavare kommer i Lämna & Hämta att:

• Checka in och ut ditt barn vid lämning och hämtning på förskola eller fritidshem.

• Registrera schema för ditt barn.  

• Anmäla att ditt barn ska hämtas en tidigare tid än schematiden, eller hämtas av någon annan än dig sig som vårdnadshavare. Detta gör du under fliken Avtal.

• Anmäla ledighet, till exempel vid egen ledighet. Ledighet kan registreras för enskild dag, för flera dagar eller återkommande dagar.
OBS! Ledighetsansökan för elever på ordinarie skoltid görs via blankett som ska godkännas av lärare och eventuellt även rektor.

• Ändra kontaktuppgifter.

Logga in mot Lämna & Hämta

Vårdnadshavare loggar in på Lämna & Hämta via bank-ID eller e-ID.
Anställda via pedagoger inom förskola och fritidshem loggar in via Personalportalen (Framsidan) - e-tjänster. Har du barn på både förskola och fritidshem kan du använda en av länkarna nedan för att se samtliga barn.

Jag är vårdnadshavare för barn i förskola

Jag är vårdnadshavare för barn på fritidshem

Jag är pedagog och anställd i Partille kommun - förskola

Jag är pedagog och anställd i Partille kommun - fritidshem

Frågor & svar

Krånglar inloggningen?

Om du har problem med att logga in med din e-legitimation ska du i första hand kontakta din bank, Telia eller Nordea som utfärdat e-legitimationen.

Observera! Du som loggar in med e-legitimation från Nordea ska numera använda dig av alternativet Bank-ID.

Om du saknar en e-legitimation kan du beställa det via din bank, Telia eller Nordea. Mer information finns under E-legitimation i spalten till höger.

 

Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in med e-legitimation kan du prova med att:

1. Om möjligt, byta till annan webbläsare
2. Rensa historiken i webbläsaren
3. Logga in i inkognito mode

 

Om problem kvarstår kontakta Kundcenter 031-792 10 00 för vidare support..

Varför måste man legitimera sig?

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för kontroll av bland annat hur kommuner lagrar information. Det är i första hand datalagen och personuppgiftslagen (PUL) som styr regelverket kring detta. 

Datainspektionen har givit Sveriges kommuner riktlinjer som omfattar den kategori av webbtjänster där Unikum och e-tjänsterna förskola, fritidshem och skola på webben ingår. Riktlinjerna påvisar att dessa tjänster måste ha säker inloggning för att följa gällande lagstiftning. Att vårdnadshavare använder e-legitimation för åtkomst till digitala system och e-tjänster gör att inloggningen kan göras säkrare även för personal.

Behöver du skaffa e-legitimation?

 

BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller CSN. Det finns tre olika typer -  BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID.

Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver  också installera BankID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

Du kan läsa mer om detta på https://www.bankid.com/

Vem har tillgång till Lämna & Hämta?

Alla vårdnadshavare och anställda som använder sig av tjänsten Lämna & Hämta inom utbildningsbildningsförvaltningen, har tillgång till systemet. Informationen om enskilt barn har endast den personal som är knuten till barnets avdelning tillgång till.

Kan jag logga in om jag saknar svenskt personnummer?

För att säkerhetsställa identifiering används BankId. Om du saknar svenskt personnummer kan du få hjälp av personalen på förskola eller fritidshemmet.

Jag är både vårdnadshavare och personal. Hur ska jag logga in?

Du måste aktivt välja om du vill logga in som antingen vårdnadshavare eller personal i någon av våra olika verksamheter. Beroende på vilken användartyp du loggar in som kommer du att se olika funktioner och uppgifter. Vill du logga in som vårdnadshavare måste du logga in med BankID. Vill du logga in som personal använder du ditt användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in på din e-post.

Hur lägger man in ett schema?

Logga in på Lämna & Hämta.
- Välj fliken Schema
- Klicka på "Nytt schema"
- Fyll i schematiderna och klicka på Spara.
OBS! Om det gäller sporadiska schemaändringar använder man funktionen "Avtal - Skapa nytt avtal"

Jag har ett fleroveckorschema på mitt jobb. Hur lägger jag in dessa tider på Lämna & Hämta?

För att lägga in ett Fleroveckorsschema väljer du fliken Schema.
- Välj Nytt schema.
- Klicka i det datum då schemat ska börja. Vid Schematyp väljer du Fleroveckorsschema i rullisten.
- Fyll i de tider som gäller för respektive vecka.
- Klicka på Spara högst upp till höger.

Hur gör jag för att meddela en avvikelse från ordinarie schema?

Logga in på Lämna & Hämta. klicka på fliken Avtal. Välj knappen Skapa nytt avtal. Fyll i vad avtalet gäller, vilken dag och tid. Här kan du också fylla i om det är en återkommande händelse.

Hur meddelar jag att mitt barn ska hämtas av annan person?

Logga in på Lämna & Hämta. klicka på fliken Avtal. Välj knappen Skapa nytt avtal. Fyll i vad avtalet gäller, vilken dag och tid. Här kan du också fylla i om det är en återkommande händelse.

Hur meddelar jag att mitt barn får gå hem själv från fritidshemmet vissa dagar?

Logga in på Lämna & Hämta. klicka på fliken Avtal. Välj knappen Skapa nytt avtal. Fyll i vad avtalet gäller, vilken dag och tid. Här kan du också fylla i om det är en återkommande händelse.

På Lämna & Hämta finns funktionen "Registrera frånvaro". Varför kan jag inte anmäla mitt barn frånvarande där?

Vi har valt att inte använda frånvaroanmälan i Lämna & Hämta då förskolorna önskar att man meddelar sjuk- och friskanmälan via telefon. För anmälan av frånvaro för elever i skolan använd e-tjänsten Skola på webben (Dexter) eller telesvar 031-792 14 09.

Mitt barn går på förskola. Hur ändrar jag kontaktuppgifter?

Om ditt barn går på förskola loggar du in på Lämna & Hämta för att ändra kontaktuppgifter. Välj fliken Uppgifter och klicka på Spara när du reviderat uppgifterna.

Mitt barn går på fritids. Hur ändrar jag kontaktuppgifter?

Då skolan och fritidshemmen använder samma datasystem för elevuppgifter görs kontaktuppgiftsförändringar i Skola på webben (och inte Lämna & Hämta)