Särskild utbildning för vuxna (särvux) är en del av vuxenutbildningen i Partille. Utbildningen är till för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Att studera på särvux 

På särvux får du utbildning utifrån dina kunskaper och erfarenheter. Grupperna är små och vi studerar i din takt. Vi anpassar undervisningen efter dina behov. När kursen är slut får du betyg eller intyg. 

Vem får söka till särvux?

Särskild utbildning för vuxna (särvux) är till för dig som: 

  • är 20 år eller äldre 
  • har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada 
  • vill få utbilda dig utifrån dina behov 

Vilka kurser finns på särvux?

Det finns tre nivåer av kurser på särvux: 

  • Grundläggande, motsvarande träningsskolan 
  • Grundläggande, motsvarande grundsärskolan 
  • Gymnasial, motsvarande gymnasiesärskolans nationella program 

När startar kurserna?

Kurserna på särvux startar regelbundet under terminen. Hur lång kursen är beror på hur mycket du behöver lära dig och vilka mål du har. 

Vad kostar det?

Utbildningen kostar ingenting. Har du försörjningsstöd via socialtjänsten eller ersättning från Försäkringskassan? Då behöver du prata med din handläggare om din ekonomi under studietiden innan du börjar studera hos oss.

Hur söker jag till särvux?

Eftersom kurserna startar regelbundet kan du söka till dem när du vill. 

För att söka till särvux måste du fylla i en ansökan. Du kommer till blanketten för ansökan genom att klicka på den blå knappen längst upp på den här sidan. Du kan fylla i blanketten för ansökan direkt på datorn och sedan skicka den till särvux med e-post till kundcenter@partille.se.

Om du istället vill fylla i blanketten för hand kan du skriva ut den och sedan skicka den i ett kuvert till Särvux Partille, Gamla Kronvägen 56, 433 28 Partille.

När särvux har fått din ansökan kommer du få komma på en intervju. På intervjun får du berätta mer om dig själv och särvux berättar mer om skolan för dig.

Behöver du hjälp att fylla i blanketten för ansökan? Kontakta en studie- och yrkesvägledare genom att ringa till kundcenter på telefonnummer 031-792 10 00.