Särskild undervisning för vuxna erbjuds i Partille gymnasiesärskolas lokaler. Du kan där välja olika kurser för att utmana dig själv och öka dina ämnesmässiga kunskaper.

Stödmaterial för särskild utbildning för vuxna

Skolverkets stödmaterial för särskild utbildning för vuxna omfattar mål och syfte med utbildning, men också hur verksamheten enligt bestämmelserna ska utformas. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.

Kort om särskild utbildning för vuxna

Elevbroschyr för dig som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, och som vill studera inom särskild utbildning för vuxna. Information om olika kurser inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå.