Partille gymnasiesärskola finns i Partille Gymnasiums lokaler. "Vi vill göra dig redo för framtiden, vi vågar utmana och se dina styrkor, vi kan och har kompetens att möta dig på rätt nivå!"

Olika program för utbildning erbjuds

Gymnasiesärskolan har två nationella program, programmet för estetiska verksamheter och programmet för fordonsvård och godshantering samt ett individuellt program. I en grupp arbetar man mycket med AKK, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Där kan du läsa utifrån kursplanerna på de program vi erbjuder på gymnasiesärskolan. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.