Grundsärskolan erbjuder undervisning för elever mellan 7 och 16 år. De flesta barn som går i grundsärskola i Partille kommun går i skolorna Öjersjö Storegård eller Öjersjö Brunn.

Verksamheten i grundsärskolan

På skolorna Öjersjö Brunn och Öjersjö Storegård sker lärandet i små grupper med undervisning som är anpassad efter varje elevs förmåga. Ett aktivt arbete med inkludering och samverkan med grundskolan är viktigt utifrån målet att alla barn och ungdomar ska acceptera olikheter och respektera varandra. Det finns även möjlighet att gå i en vanlig klass i sin hemskola och att följa grundsärskolans kursplan med stöd av en specialpedagog/speciallärare.

Anpassad undervisning

Då grundsärskolans undervisning är anpassad efter varje elevs förmåga och behov, så läser en del av eleverna efter ämnesområden medan andra läser ämnen. Ett starkt fokus läggs på varje individ och arbetet med kommunikation är centralt och ett viktigt led i att ge eleverna möjlighet att utveckla sin självkänsla, delaktighet i samhället och ett rikt vuxenliv. Arbete med samverkan med grundskolan står i centrum och eleverna deltar efter sina behov och möjligheter i olika sammanhang med grundskolans grupper.