För att kunna planera den verksamhet som utbildningsförvaltningen har under veckorna 28-31 på ett bra sätt, behöver vi veta hur barnens omsorgsbehov ser ut. För detta görs en central samordning.
  • Utbildningsförvaltningen planerar och beslutar vilka enheter som hålls öppna utifrån inkomna behov.
  • Det finns ingen möjlighet att erbjuda inskolning på den sommaröppna förskolan eller fritidshemmet. Under de sommaröppna veckorna kommer ditt barn kanske inte möta kända pedagoger utan pedagoger från kommunens olika förskolor och fritidshem.
  • Vidare information angående sommaromsorgen skickas via e-post då din ansökan är registrerad.
  • För att din ansökan ska vara komplett ska du i samband med att du ansöker om sommaromsorg skicka in ett arbets- eller studieintyg. Tänk på för att barnet ska erbjudas placering i sommarförskola eller -fritidshem måste arbets- eller studieintyg från barnets båda vårdnadshavare (om två vårdnadshavare finns) skickas in. Blanketten hittar du till höger på denna sida.

Ansök om:

Lägg schema

När ansökan blivit godkänd och ert barn har blivit placerat i sommarförskola eller -fritidshem är det dags att lägga schema för perioden (vecka 28-31).

Frågor och svar

Vilken förskola eller fritidshem kommer ha sommaröppet?

Information om vilken förskola eller fritidshem som kommer hålla sommaröppet får sökande via e-post.

Hur ansöker man om sommaromsorg om man saknar fullständigt personnummer?

Ta kontakt med rektor för ditt barns förskola eller fritidshem alternativt kundcenter@partille.se.