Under sommarlovet åker elever som lämnar årskurs sex till nio samt gymnasiets år ett och två kollektivtrafik avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen.

För att ge skolungdomar möjlighet att åka kollektivt under sommarlovet, oavsett ekonomiska förutsättningar, har regeringen beslutat att införa ett nytt statligt stöd för sommarlovsresor. Något som har gjort det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i varje län att söka bidraget.

Korten kommer gälla dygnet runt i Västra Götalandsregionen under hela sommarlovet från den 1 juni fram till och med den 31 augusti.

Vem kan få sommarlovskort?

Sommarlovskorten gäller för elever som lämnar årskurs 6-9 samt gymnasiets år 1-2 och som är folkbokförda i Partille kommun. Det spelar med andra ord ingen roll om eleven går i en skola utanför kommungränsen.

Korten är personliga och kan därför inte delas mellan flera personer. Det är viktigt att kortet registreras på Västtrafiks webbplats, då går det att spärra kortet om det tappas bort och sedan ersättas med ett nytt. Är du under 15 år måste din målsman registrera kortet. Här kan du registrera ditt kort.

Hur får jag mitt kort?

Korten kommer att skickas hem till skolungdomarna per post tillsammans med instruktioner från Västtrafik om hur registreringen av korten går till.

Har du frågor?

Frågor gällande distributionen av sommarlovskorten hänvisas till Partille kundcenter.

Frågor om biljetten i sig, eller har tappat ditt kort, att kortet inte fungerar eller hur du registrerar dig hänvisas till Västtrafik.