Här finner du information om bland annat datorer, busskort och annat som du behöver när du går på gymnasiet.

Studiebidrag

Elever får studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20. För att få studiehjälp måste man enligt studiestödslagen studera på heltid. Upprepad ogiltig frånvaro medför att rätten till studiehjälp kan upphöra.

Busskort

Alla elever som är folkbokförda inom GR och går på Partille Gymnasium får ett busskort. Skolkortet gäller vardagar mellan klockan 04.00 och 19.00. Det finns ett flertal olika busskort och man får det kort som behövs för att man ska kunna ta sig från hemmet till skolan. Detta gör att olika elever kan ha olika korttyper.
Partille kommun väljer att ge sina elever ett kort som även gäller i Göteborgs kommun. Detta underlättar för skolan då eleverna ska ut på studiebesök etcetera.
Elever bosatta i Göteborgs kommun kan få ett extrakort som gäller från klockan 19.00 till 22.00. Det är Göteborgs kommun som betalar dessa kort och de kan därför bara beställas av elever bosatta i Göteborg. Beställningen görs i Kundcenter på Kulturum.

Om kortet inte fungerar

Om ett skolkort plötsligt slutar fungera ska eleven vända sig till Kundcenter. Defekta kort byts alltid ut utan kostnad och man får ett tillfälligt kort i väntan på det nya.

Borttappat kort

Om man tappat bort sitt kort, eller fått det stulet ska man också vända sig till Kundcenter för att beställa ett nytt. I dessa fall får man köpa ett nytt kort för 250 kronor och man får ett tillfälligt kort till dess att det nya kommer.
Att få ett nytt kort tar mellan fem och sju dagar.

Datorer

När du studerar på Partille Gymnasium kvitterar du ut en dator som du kan använda i ditt skolarbete. I länken till höger finns det datorkontrakt som vårdnadshavare till omyndiga elever respektive myndiga elever behöver läsa igenom och underteckna för att eleverna ska få kvittera ut din lånedator .
Uppstår det fel eller problem med din dator måste du fylla i en felanmälan. Länk till sidan för felanmälan hittar du till höger på sidan.

Elevskåp

Varje elev får låna ett elevskåp i skolan. Detta låses med lås som skolan tillhandahåller. Elev-skåpet är skolans egendom och kan öppnas efter beslut av rektor. Godkänt lås kvitteras ut mot en deponeringsavgift.