Partille Gymnasium är en kommunal skola som ligger mitt i centrala Partille. Oss hittar du dels i Partille Kulturum på Gamla Kronvägen och dels i Teknikcentrum på Laxfiskevägen.

Våra utbildningar

Våra utbildningar är skräddarsydda för att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential – något vi uppnår med genom pedagogisk spets och förankring i verkligheten. Tillsammans med eleven sätter vi upp mål för utbildningen, hittar vägarna att nå det och utmanar framtiden tillsammans.

På Partille Gymnasium har vi ett brett kontaktnät med starka förebilder och profiler inom alla våra programområden. Något som ger våra elever den verklighetsförankring och trygghet som krävs inför framtida utmaningar. Skola på riktigt, helt enkelt.

Praktik och branschkoppling - skola på riktigt

Praktiken vi erbjuder är ett självklart komplement till teorin. Den ger eleverna erfarenhet och självförtroende att fortsätta sin resa efter gymnasiet, oavsett om det handlar om vidare studier eller att direkt ta plats i arbetslivet.

Till alla våra program finns också en branschkoppling – en viktig länk mellan eleverna och verkligheten som gör att utbildningen blir så verklighetsförankrad som möjligt.

Högskolebehörighet

Alla våra utbildningar ger eleven möjlighet till högskolebehörighet. Vårt fokus varje dag, året om är att göra allt vi kan för att ge varje elev den styrka, kompetens och trygghet som krävs för att nå sina mål.

Elevhälsa

Elevhälsans viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för varje enskild elevs lärande och utveckling. Detta exempelvis genom att bidra till att skolans fysiska och psykosociala miljö främjar elevernas hälsa och välbefinnande. Elevhälsan arbetar förebyggande och har en helhetssyn på elevens utveckling och varje elev möts utifrån sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer.

Vi har elevhälsoteam både på Teknikcentrum och i Kulturum. Kontakta en administratör, lärare eller rektor om du inte hittar så hjälper vi dig. Du kan också läsa mer om barn- och elevhälsa på den här sidan.

Skolbibliotek

Partille bibliotek är skolbibliotek för dig som läser på Partille gymnasium. Här finns läsplatser, datorer med uppkoppling, tidningar och tidskrifter, musik och film. Och så böcker förstås, både fack- och skönlitteratur. Biblioteket har även lättlästa böcker, böcker på andra språk än svenska och talböcker.

Studiebibliotekarie

Be gärna personalen om hjälp om du inte hittar det du söker. Vill du ha mer omfattande hjälp med att söka material inför ett skolarbete är du välkommen att boka tid med vår kunniga studiebibliotekarie som du hittar i biblioteket eller genom att kontakta kundcenter.

Organisation och styrning

Läroplaner och skollagen

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna. På Skolverket finns samtliga läroplaner.

Skollagen är stiftad av Sveriges riksdag och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Sveriges skollag, 2010:800 styr i sin tur de offentliga läroplanernas utformning.

Utbildningsförvaltningens organisation

Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, det vill säga förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom: förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare, gymnasiesärskola och uppdragsutbildningar. Ansvarig nämnd är Utbildningsnämnden.